UC.se mobilVi ser riskhantering som ett sätt att utveckla affären,
inte begränsa den. Vår utgångpunkt är att risk management behöver utvecklas med en tydligare koppling till affären. Därför har vi valt att istället kalla det för Business Management. För när man tänker efter: Vad är det egentliga syftet med till exempel ett kreditregelverk? I vårt perspektiv kan det främsta syftet inte vara att undvika förluster, snarare att optimera möjliga affärer.

Vi hjälper er med kreditregelverksoptimering, uppföljningsprocesser, riskdifferentiering och prissättning. Portföljhantering, scenarioanalyser och stresstester. Scorekortsutveckling och validering av PD-, LGD- och EAD-modeller.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur ni kan utnyttja ert risk management till att bli Business Management!

Jag vill veta mer,
kontakta mig!