UC.se mobil
Vad kan vi hjälpa dig med?


Vinnare ser möjligheter där andra ser problem, svårigheter och begränsningar. Vi ser finansiella regelverk som en utmaning som kan leda till nya möjligheter om de tolkas, implementeras och efterlevs på ett affärsmässigt sätt.

Finansiella regelverk påverkar hela sättet att göra och tänka kring affärer. Det betyder att flera funktioner i företaget påverkas när nya regelverk ska efterlevas. Vi har en god översiktsbild av hur regelverken påverkar respektive funktion och vi är specialister på att omvandla mångsidiga regelverkstexter till konkreta operativa rutiner, processer och rapporter.


Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur ni kan utnyttja möjligheterna som de finansiella regelverken erbjuder!

Jag vill veta mer,
kontakta mig!