UC.se mobil
.
.
.

Satsa på affärer utanför Sverige med UCs internationella tjänster

Många av UC:s kunder arbetar mot en internationell marknad. Det har vi tagit fasta på. En hel del av våra tjänster och lösningar är därför anpassade för företag vars kunder finns i Norden, Europa och övriga världen.  

UC erbjuder till exempel affärsinformation för dig som arbetar med utländska kunder. Genom att kartlägga den marknad du arbetar på kan du hitta lönsamma kunder och satsa dina försäljnings- och marknadsföringsresurser på rätt kunder.
 
UC är marknadsledande inom kreditinformation. Våra upplysningar används av företag och organisationer som behöver ett säkert underlag för sina kreditbedömningar och vill minska risken för kreditförluster. På några sekunder får du dagsaktuell information om företag och privatpersoner i Norden och på företag i Europa och övriga världen. Sen kan du tryggt säga ja till rätt kunder.

TJÄNSTER I DENNA LÖSNING
Rekommenderad utbildning