UC.se mobil
.
.
.

Bedöm vem du skall göra affärer med eller inte med UCs tjänster för Kreditinformation

Säkert visste du redan att UC är marknadsledande på kreditinformation. Våra upplysningar används av företag och organisationer som behöver ett säkert underlag för sina kreditbedömningar och vill minska risken för kreditförluster. På några sekunder får du dagsaktuell information om både företag och privatpersoner — i såväl Sverige som utomlands. Sen kan du tryggt säga ja till rätt kunder.

UC har också många års erfarenhet av systemstöd och verksamhetskunnande för hela kreditprocessen. Vår lösning baseras på världsledande produkter, där du får en kostnadseffektiv ärendehantering med ett kontrollerat risktagande. Kort sagt: högre kvalitet på beslutet och ett snabbare svar till kunden. Med ett flexibelt system som är enkelt att anpassa efter dina behov gör du en säker och konsekvent kreditbedömning. Till grund för beslutet ligger marknadens bästa kreditinformation.

För att göra din kreditprocess exakt så träffsäker som du vill ha den ställer vi våra skickliga analytiker till förfogande. De är specialister på att optimera kreditprocessen utifrån varje företags specifika förutsättningar. Genom analyser och utvärdering av befintliga strategier skapas konkurrensfördelar där du ständigt kan förbättra och förändra din affärsprocess för ett kontrollerat risktagande och ökad lönsamhet.

TJÄNSTER I DENNA LÖSNING
Rekommenderad utbildning