Kom igång


Testmiljö

För att snabbt komma igång finns en testmiljö för att verifiera den tekniska aspekten av tjänsten. Information om hur du får tillgång till miljön finns i referensguiden för den specifika tjänsten.

För mer information och beställning av ett testkonto kontakta UC på integration@uc.se.

Exempel på åtkomst till tjänsten

Curl -X ‘GET’ https://host/company/businessreport?orgNo=0123456789’ \  -H ‘accept: application/json’ \  -H ‘x-apikey: abcde123456’

Exempel Företagsupplysning

Del av svar:

},  
"businessBasicInformation": {   
"organizationName": "UC AB",   
"organizationNo": "556137-5113",   
"oldOganizationName": "Upplysningscentralen UC AB",
"legalFormName": "Aktiebolag, privat",   
"phone": "086709000",   
"topExecutivePersonNo": "000000-0000",   
"topExecutiveName": "Förnamn Efternamn",   
"registrationDate": "1970-07-15",   
"sni": "Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet",   
"sniCode": "82910",   
"position": "VD och ord ledamot",   
"municipality": "Stockholm",   
"county": "Stockholm",   
"municipalityAndCountyText":
"Stockholm kommun i Stockholms län",   
"nameChangeDate": "2009-04"
}, 
"riskInformation": {   
"statusText": "Aktiv",   
"riskCode": "5",   
"riskText": "5 - Mycket låg risk",   
"creditLimit": {     
"amount": "10 000",     
"currency": "TSEK"