References

Additional Information

The following documents contains additional information about the API.

  • Kreditbeslut Tekniskbeskrivning
   Dokument som beskriver tjänsten samt hur man använder den.
  • Kreditbeslut Tekniskbeskrivning
   Dokument som beskriver de meddelande och element som förekommer i tjänsten.
  •  XXX
   TODO