Information från kundservice

För närvarande upplever vi problem med sökfunktionen för UCs tjänst UC Direkt. Vi arbetar på en lösning.

Getting Started

Testmiljö

Det finns en testmiljö där man kan test sin lösning innan produktionssättning.

För att få tillgång till en kundunik testmiljö med egna strategier kontakta UC.

Inloggning

I samband med att du tecknar ditt avtal med UC får du ett användarnamn och lösenord som ni kan använda för att logga in till tjänsten.

Inloggning sker via preemptive basic-authentication mot tjänsten.

Exempel på inloggning

I följande exempel gör vi en inloggning med MY_USERID samt MY_PASSWORD.

 

 INFOGA BILD

 

Flöde

För att anropa tjänsten måste det först finnas en kreditstrategi.

För att få tag på en strategi kan man antingen:

  • Använda en standard strategi som tillhandhålls av UC.
  • UC kundanpassad strategi enligt kundens önskemål
  • UC erbjuder även en tilläggstjänst där kunden själv kan bygga sina strategier.

Sedan kan tjänsten anropas för att genomföra automatiskt kreditbedömning.

Exempel anrop XXX

Att tänka på

Utseendet på strategierna byggs upp i samband med att strategin driftsätts.

Hela syftet med Kreditbeslut är att klienten bara skall behöva ange identiteten på den sökande samt de övriga specifika kunduppgifter som bara ni och/eller klienten känner till (t.ex. sökt belopp, kundstatus osv).

Vissa fält i svaret måste finnas, för att UC:s efterbehandling skall fungera men det påverkar egentligen bara strategins utformning.

TODO