UC.se mobil
Vad kan vi hjälpa dig med?

Blogg

Blogg

UC-dagarna - ett bra sätt att hålla sig uppdaterad

Tiden går fort, det känns inte som om det var så länge sedan som vi hade förmånen att träffa kunder och samarbetspartners på UC-dagarna 2016. Nu är det snart dags igen!

I maj kommer UC-dagarna hållas i Göteborg och Malmö och sedan i oktober är det dags för Stockholm. Vi arbetar med årets program för fullt och det dröjer inte länge innan du kommer kunna ta del av spännande nyheter.

I filmen får ni några klipp från UC-dagarna 2016. När vi ses nästa gång kommer vi bl.a. ge er uppdaterad status kring svenska privatpersoners ekonomi och vad som händer på marknaden i stort. För precis som Anna Breman (chefsekonom på Swedbank) säger i filmen nedan så är det snabba ändringar i vår marknad, så det gäller ständigt att hålla sig uppdaterad. Hoppas vi ses på någon av våra kommande event!


Se till att boka in datumet för din närmsta UC-dag i kalendern på en gång:

9 maj: UC-dagen i Göteborg, Gothia Towers

10 maj: UC-dagen i Malmö, Malmö Börshus

25 oktober: UC-dagen i Stockholm

Här kommer du snart hitta uppdateringar kring årets UC-dagar!

2017-02-21 08:36

Visste du att UC erbjuder marknadsföringstjänster?

Ja, du som redan är kund till vårt dotterbolag UC Marknadsinformation AB , vet så klart detta. Men är du inte det, så kanske detta var en nyhet för dig? UC kan leverera unika verktyg som hjälper ditt företag att förädla dina befintliga kunder och upptäcka nya, samt ge dig värdefull kunskap och insikt om kunder och prospekts.

Genom vår gedigna erfarenhet och kompetens inom data och analys, har vi unika förutsättningar för att hjälpa dig som arbetar med sälj och/eller marknadsföring att bli ännu mer träffsäkra. Vi har tillgång till mer statistik om privatpersoner och företag än någon annan. Vi erbjuder olika tjänster som kan förenkla ditt marknadsföringsarbete och öka din lönsamhet.

För dig som dagligen arbetar med affärsutveckling, försäljning eller marknadsföring, i ett stort eller litet företag, så vill jag här tipsa om tre riktigt bra poddar som kan ge dig lite ny inspiration i sättet att jobba med marknadsföring under 2017. Kan varmt rekommendera dessa. Utöver det tycker jag också vivamedias trendspaning inom digital marknadsföring inför 2017 är riktigt bra. Inspireras här!


Här är poddtipsen:

Digitala mediepodden 

Sälj- och kommunikationspodden 

Sälj- och marknadspodden


2017-02-08 08:37

Därför skickar vi en upplysningskopia till dig

Frågan om integritet är något som måste hanteras med största allvar

Som ett led i integritetsfrågan har Sverige sedan länge en separat lag som reglerar vår verksamhet, nämligen Kreditupplysningslagen. Det gör att vi alltid skickar ut en upplysningskopia till dig med den information vi har lämnat ut till den som tagit en kreditupplysning på dig.

Vi går även under tillsyn av Datainspektionen som avgör vilken information vi får ha i våra kreditupplysningsregister. Vi gör alltid vårt yttersta för att all information ska vara så aktuell och korrekt som möjligt och vi gallrar den när vi inte längre har behov av informationen, eller har rätt att spara den längre.


2017-02-02 17:26

Vilka företag köper din kommun tjänster av?

Äntligen blir det mycket lättare för dig som företagare att hålla koll på just detta. Jag är stolt över att allabolag.se idag lanserar en helt ny, unik tjänst som kommer underlätta för dig som arbetar med upphandlingar eller mot den offentliga marknaden.

Vi har inlett ett samarbete med Doublecheck, vilket gör att vi nu kan erbjuda en helt ny gratistjänst som vi kallar offentliga värden. Den nya tjänsten tillgängliggör information om värdet på en kommun, landsting eller en stads offentliga upphandlingar som inköp och egen försäljning. Och allt detta hittar du enkelt på allabolag.se. Du kan dessutom gå in på vilket företag som helst för att se om, och för hur mycket, ett visst företag säljer tjänster och produkter till offentlig sektor. Denna tjänst kommer göra att du snabbt kan ta reda på vilka företag din kommun köper tjänster av. Gå in och testa på en gång vet jag! www.allabolag.se

2017-01-24 13:02

Svårare att få betalningsanmärkning framöver

I förra veckan fattade regeringen beslut om lagrådsremiss som syftar till att minska risken för en privatperson att drabbas av en betalningsanmärkning på grund av en skuld som han eller hon inte känner till. Detta gäller allmänna mål (A-mål) det vill säga krav från stat eller en kommun som lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning utan att den betalningsskyldige har fått kännedom om betalningskravet.

Klicka på bilden för att se diagrammet större

Lagförslaget innebär att Kronofogden måste informera den betalningsskyldige om betalningskravet. Om personen betalar skulden i samband med det avskrivs ärendet och personen kan inte tillskrivas en betalningsanmärkning. Beslutet om lagändring är ett steg i rätt riktning som både balanserar behovet av tillgång till tillförlitlig kreditupplysningsinformation samtidigt som förslaget stärker den enskildes personliga integritet.


Anmärkning från E-mål väger tyngre än A-mål

Informationen om A-mål är ytterst relevant i samband med kreditbedömningar som signalerar att det föreligger någon form av betalningsoförmåga eller bristande betalningsvilja. Enligt nedanstående diagram hade 4,2 procent av svenska privatpersoner per januari 2017 en anmärkning från A-mål medan 5,7 procent hade en anmärkning från enskilda mål (E-mål, krav från privat fordringsägare).

UCs statistik visar att förekomsten av betalningsanmärkningar som kommer från E-mål har ännu större relevans än A-mål när det gäller att förutsäga ytterligare framtida betalningsproblem. Kreditgivare tillskriver redan idag E-mål större betydelse än A-mål vid kreditbedömningar. Efter denna lagändring kommer A-mål att anses än mer rättvisande och tillförlitliga än i nuläget.

Att hanteringen av A-mål och E-mål blir mer likriktad och att betydelsen av ett A-mål stärks är positivt. Den enskildes integritet är viktig för UC och vi anser att denna ändring stärker den personliga integriteten utan att i någon större omfattning försvåra för kreditgivare att genomföra ansvarsfulla kreditbedömningar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.


Läs också på regeringen.se: Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

2017-01-17 10:53

IFRS9 händer nu och det börjar bli ont om tid!

2017 kommer att vara ett spännande år på många sätt kopplat till en rad lagstiftnings förändringar som kommer att vara i fokus! IFRS9, PSD2 är några som ganska snart kommer vara verklighet – är vi redo? Idag fokuserar jag på IFRS9

IFRS9 – 1 januari 2018 från den dagen gäller lagstiftningen – det är bråttom nu!

1 januari 2018 – från det datumet gäller IFRS9 som lagstiftning. En lagstiftning som rör redovisning av finansiella instrument och ersätter IAS39.

Vad har detta med kreditregelverken att göra? Mycket skulle jag säga.

Allt hänger samman – det lagstiftaren vill justera är den allt för optimistiska redovisningen av risker som gällt tidigare och som tidigare krasch inom inte minst Lehman Brothers pekade på. Även händelserna i länder som Portugal, Grekland, Italien är saker som i allra högsta grad påskyndat detta. Genom att tighta till reserveringen av förluster kopplat till skötsel internt och eller externt så får vi en väsentligt vassare reservering.

Detta ställer nya krav på finansiella aktörer som behöver kunna estimera risken på hela sin kreditstock både vid kreditgivningstillfället så väl som löpande under kreditens livslängd.


Det handlar om både kreditmodeller och rapportverktyg

IFRS9 ställer krav på att de kreditmodeller man har ger ett livslångt perspektiv på förväntade förluster att jämföra med det 12 månaders perspektiv som Baselregelverken krävde. Utöver detta ställer IFRS9 krav på att ha med ett par alternativa makroekonomiska scenarios, bedömningarna är att minst två stycken scenarios kommer att krävas.

Tre olika faser:

Alla konton kommer att behöva klassificeras utifrån tre olika faser: Väl presterande lån, Underpresterande lån (ex 30 dagar sen), samt nödlidande lån (ex 90 dagar sen)

Klassificeringen avgör huruvida nedskrivningar ska baseras på en tolvmånaders eller livstidsberäkning, avseende förväntade kreditförluster och beräkning av ränteintäkter.


Klockan tickar – dags att agera om man inte redan gjort detta

IFRS9 är ingen nyhet i sig, en internationell redovisningsstandard och har använts i Sverige sedan 2005. Syftet med IFRS 9 är att tvinga fram bättre förlustreserveringar med hjälp av mer prediktiva modeller. Bedömning av förväntad kreditförlust på kontonivå.

Detta har man inom bank och finans pratat intensivt om de senaste två-tre åren. Många har kommit en bra bit på väg och projekten är väldigt omfattande. För de aktörer som inte har tagit saken på allvar än, väntar ett svettigt år.

Lagstiftarna har under lång tid pekat ut riktningen för hur man vill att redovisningen av risk skall se ut. Regelverken anger alltså riktningen, därför är det centralt att ha en trygg plattform att stå på som både säkrar nuläge, men möjliggör framtid!

Det som står klart är att dessa regler riskerar att slå hårt på resultaten hos bank och finansbolagen.

Då detta berör både kreditrisk och redovisning så finns en osäkerhet vem som äger frågan – och klockan tickar!

Många talar om att bygga allt i egen regi eller väldigt enkla lösningar. Detta för ett komplext område. Utmaningen är att helt på egen hand bygga en skalbar process för som inte bara klarar de initiala kraven.


Sammanfattningsvis

Vi på UC jobbar med detta och bistår våra kunder med både kunskap och information kring hur man ska kunna tackla även denna förändring.

Vi ser utmaningarna i ett par olika punkter:

 • Beräkna kreditförlustreserver för nya krediter vid upplägg av nya krediter på kontonivå
 • Månadsvis/kvartalsvis beräkna kreditförlustreserver för olika portföljer. Samt presentera dem i rapportform
 • Ta fram interna processer som hanterar IFRS 9 med hög automatiseringsgrad utifrån uppsatt policy
 • Allokera kritiska händelser/förändringar för att flytta krediter mellan de tre olika stegen
 • Skapa verktyg för att kunna bevaka utveckling av processer samt utveckling av olika portföljer för att kunna justera och inte drabbas av icke förväntade förlustreserveringar

Har ni byggt modellerna men inte vet hur ni ska installera dem – prata med oss! Ni kanske inte har börjat jobba med modellerna än och funderar på hur ni ska ta er vidare – vi har tankar och idéer här.

Vill ni ställa frågor kring detta så kontaktar ni antingen era huvudkontaktpersoner på UC eller så kontaktar ni mig direkt så ser jag till att samordna resurserna i frågan. Vi kommer att vara ute och prata mycket om detta under våren – så hör av er snarast så sätter vi upp en tid för detta.

UC kommer att supportera sina kunder på bästa möjliga sätt för att säkerställa att man är compliant efter 1/1 2018 – var så säkra!

2017-01-12 11:27

Så här kan du visa upp din kreditvärdighet

Vilken företagare vill inte visa upp för sina kunder och leverantörer att en är ett bra och stabilt företag att göra affärer med? Jag vill nu bara passa på att tipsa dig om några enkla sätt att göra detta på

Med ett UC Certifikat har du möjlighet att stärka ditt företags varumärke genom att visa upp en stark överlevnadsförmåga – med andra ord - att du är kreditvärdig. Ett enkelt tips är att placera ditt inramade certifikat i receptionen, kundcentret eller i mötesrummet så att dina besökare ser att de har att göra med en långsiktigt livskraftig affärspartner. UC Certifikat finns för riskklasserna 5, 4 och 3.

Med ett UC Sigill i ditt marknadsföringsmaterial har du möjlighet att skapa förtroende och tillit hos dina kunder. Placera sigillet på din årsredovisning, företagsbroschyr, i kundbrev och på dina fakturor och visa dina kunder att du är en trygg långsiktig affärspartner. Även med ett UC Sigill kan du enkelt visa upp ditt företags överlevnadsförmåga - att du är kreditvärdig – för dina kunder och leverantörer.

Läs mer hur du går tillväga här!


2017-01-05 08:55

Vilken nytta har egentligen kreditupplysningar?

Vi som kredit- och affärsinformationsföretag möts ofta av frågor om vår verksamhet när det kommer till nyttoaspekten och människors integritet. Det kan tyckas utmanande att vi i Sverige har en lagstiftning som möjliggör för affärs- och kreditinformationsföretag att skapa relativt stora databaser med information samtidigt som vi vill minimerar riskerna för kränkningar av en individs integritet. Därför tänkte jag här ta tillfället i akt att beskriva hur vi ser på detta utifrån nyttoaspekten.


Medborgarens behov

Hur enskilda individer ser på integritet varierar kraftigt i dagens samhälle. Vår bransch samlar in mycket information samtidigt som vi har tydliga regler som styr vad och hur vi kan agera. Som medborgare ställs vi alla inför önskemål, som till exempel;

 • Jag vill gärna kunna förverkliga mina egna drömmar genom att skaffa nytt boende, skaffa båt, bil eller göra en resa. Jag behöver hjälp att finansiera dessa drömmar
 • Jag vill att så många som möjligt ska få förverkliga sina drömmar till så låg kostnad det går
 • Jag vill inte att personer i samhället ska hamna överskuldsatta hos kronofogden
 • Jag vill att så många i Sverige som möjligt ska få arbete
 • Jag vill ha en tillväxt i vårt samhälle som leder till ökade intäkter som i sin tur kan investeras i samhällsnyttiga tjänster 

Känner du igen dig? Tänker du på samma sätt?

Att skapa tillväxt innebär att vi alla måste våga fatta beslut, våga investera eller våga starta nya företag. En mycket viktig faktor här är tillgången till relevant information - och det är här vi som affärs- och kreditinformationsföretag kommer in.


Tillgång till relevant information

Det finns tyvärr få enskilda informationsposter som kan förklara ett företags eller en privatpersons kreditvärdighet eller förmåga att klara av ett lån. Istället handlar det om att bedöma en helhet och att tolka information utifrån en aktuella situation. Ju mer relevant information som finns desto mer korrekta kreditbeslut kan kreditgivare ta, vilket leder till att fler personer får kredit till bra villkor, vilket leder till att färre personer blir överskuldsatta.

Vår roll är att hjälpa kredittagare, kreditgivare och samhället att skapa möjligheter för tillväxt och samtidigt undvika att skapa skuldfällor för personer som inte har möjligheter att klara av sin skuldsättning.

2016-12-21 13:55

Uppstickaren som utmanar

Bank Norwegians Chief Risk Officer: ”Hitta en egen nisch!”

Vad är det som gör att en norsk uppstickare lyckas i tider då de mer traditionella bankerna sliter i motvind? Bank Norwegian grundades hösten 2007 och efter att framgångsrikt ha etablerats i Norge, blev Sverige det naturliga steget för expansion.  Först med kreditkort och sparkonto och därefter med bankens låneprodukter. 2013 påbörjades arbetet som idag blivit en framgång även här.

 

Bollplank på den svenska marknaden

För Tore Widding, Chief Risk Officer på Bank Norwegian, var det viktigt att i ett tidigt skede hitta en samarbetspartner som kunde leverera stora mängder kvalitativa data:

– Vi är en datadriven organisation och därför var det viktigt att vi kunde utnyttja tillgängliga data på ett så kvalitativt sätt som möjligt.

Inledningsvis handlade mycket om hur man skulle starta upp en ny verksamhet på en marknad som man egentligen inte kunde så mycket om. I det läget behövde man en partner som kunde agera bollplank för att ta reda på vad som var applicerbart på den svenska marknaden. Eller vilka av de idéer som hade använts på den norska marknaden som gick att använda även i Sverige. Tore, igen:

– I början behövde vi få hjälp att ta reda på vilka data vi borde använda oss av; och på vilket sätt. Det blev avgörande för hur vi sedan lade upp vår strategi i uppstartsfasen och på det här sättet hade vi en sparring-partner som vi kunde testa våra idéer mot.


Kultur av att ifrågasätta

Så vad är det som särskiljer Bank Norwegian från andra banker? Tore Widding anser att det finns ett antal styrkor som haft särskilt betydelse för de framgångar man rönt:

– Vi är en verksamhet som hela tiden ställer nya frågor och vi arbetar i en kultur där man ifrågasätter allt; och vill ha svar på allt. Vi samarbetar även i hög grad på tvärs inom organisationen vilket gör att arbetet inom de olika avdelningarna aldrig hamnar långt ifrån varandra. En annan viktigt del av vår kultur är att vi alltid vill ta nästa steg – snabbt – efter att vi fattat ett beslut. Ofta kan vi gå från idé på morgonen, till handling på eftermiddagen.


”Nytt sätt att bedriva bankverksamhet”

Den stora fördelen med den här typen av inställning, menar Widding, är att man hela tiden fokuserar på att bli bättre. Man är redan från början inställd på att världen inte är statisk och att förändringar sker hela tiden. Det innebär såväl möjligheter som utmaningar men med detta tankesätt är man alltid redo att anpassa sig till en ny verklighet fort.

– Det här är ett nytt sätt att bedriva bankverksamhet på och vi vill tänka på samma sätt som man gjort inom framgångsrika Fin-Tech-bolag och visa att det är möjligt att göra saker på ett lite annat sätt än vad man traditionellt har gjort. Vi tror att merparten av marknaden nu efterfrågar tjänster som omedelbar översikt och fokus på att leverera enkla tjänster. Därför måste vi satsa på att kundupplevelsen ska vara god i alla led.


Helkunden snart ett minne blott

Tore ser visserligen att de traditionella bankerna har börjat satsa allt mer på kundupplevelse men menar samtidigt att de måste hitta sina särskilda nischer där de blir riktigt bra på det de gör. Han avslutar:

– Utbudet för oss konsumenter kommer gå mot en situation där de olika aktörerna erbjuder produkter med olika nischer. Vi har ett bredare spektrum av leverantörer och väljer den som passar oss bäst. De dagar då vi samlar alla våra bankaffärer på ett och samma ställe är på väg att försvinna.

Läs mer om Bank Norwegian här.

2016-12-12 09:00

Vår företagsanpassade utbildning ger Wasa Kredit konkurrensfördelar

Jag har fått äran att de senare åren hjälpa Wasa Kredit med deras företagsanpassade utbildningar inom kreditbedömning

På finansbolaget Wasa Kredit ser man de 240 medarbetarnas kompetens som sin viktigaste tillgång. För att alla ska kunna fatta kloka och snabba beslut får medarbetarna gå en heldagsutbildning i kreditbedömning som UC har skräddarsytt efter Wasa Kredits behov. De anställda får på så sätt samma plattform att stå på, vilket leder till bättre kundservice och säkrare, lönsammare kreditbeslut.

Finansbranschen befinner sig i ständig utveckling – en utveckling som drivs av skärpta krav från tillsynsmyndigheter och kundernas föränderliga behov. Wasa Kredit behöver trygga att deras medarbetare alltid har den kompetens som krävs för att ta korrekta kreditbeslut och att ge kunderna en service utöver det vanliga.

Våra företagsanpassade utbildningar ger en ökad förståelse för den bakomliggande informationen i upplysningarna så att handläggarna kan tolka upplysningen optimalt. Utbildningen ger också kredithandläggarna verktyg för att motivera sina beslut utåt mot kund men också internt. Det leder till att kursdeltagarna kan fatta trygga beslut även i de fall som hamnar inom gråzonen.

Ta gärna del av vår nya film, där Marie Ågren, utbildningsansvarig på Wasa Kredit delar med sig av sina erfarenheter av att samarbeta med oss.


Till filmen >>>

2016-12-06 14:25

Bedrägeriutbildning lanserad!

Under fyra tillfällen med start i januari erbjuder UC i samarbete med säkerhetsbolaget Scutus utbildning gällande bedrägerier mot privatpersoner och företag

Under utbildningen har du möjlighet att lära dig mer om bedrägerier som kan drabba privatpersoner och företag, om bedragaren och kopplingen till grov och organiserad brottslighet. Vi går igenom brottstrender, varningssignaler och hur UC Detekt kan hjälpa till att undvika kreditförluster orsakade av bedrägligt beteende. Kursen bjuder även på verkliga exempel på brott och brottsupplägg och hur man bör tänka och agera för att skydda sig mot den här typen av brottslighet.  

Kursledare är Krister Gäfvert, utbildningsansvarig på Scutus med bakgrund från Rikskriminalpolisen och befattningar som bl.a. projektledare och nationell koordinator samt operativt ansvarig för en del av underrättelseverksamheten vid Ekobrottsmyndigheten.

Jag ser framemot att träffa er och tillsammans med Krister guida er igenom denna utbildning.


Följande kurstillfällen kan du anmäla dig till, boka din plats redan idag!

25 januari kl.13:00-16:30

8 mars kl.13:00-16:30

27 april kl.13:00-16:30

31 maj kl.13:00-16:30

Läs mer om utbildningen här!


2016-11-28 15:40

Tips på hur du shoppar IDsmart på ”Black Friday”

På fredag är det Black Friday, USAs största shopping- och readag som kontinuerligt har vuxit och blivit nästan lika stor på den svenska marknaden. Under dagen förväntas många butikskedjor och e-handelsbolag erbjuda specialpriser. Siffror visar att näthandeln ökar med 50 procent just under Black Friday.

Jag vill därför passa på att tipsa dig om hur du enkelt shoppar IDsmart. Oavsett om du shoppar i butik eller online under Black Friday så är det viktigt att du hanterar ditt personnummer som en värdehandling. Personligen har jag den senaste tiden ändrat mitt beteende. När jag idag står i en butik och blir ombedd att lämna mitt personnummer för att erhålla medlemsklubbspoäng eller rabatt, så visar jag upp mitt id-kort istället för att säga mitt personnummer högt. Det är lätt att någon står bakom dig och lyssnar, som sedan kan använda personnumret för eget bruk. Några tips på hur du shoppar IDsmart

 • Undvik att uppge ditt personnummer muntligen till kassör eller motsvarande. Visa din legitimation istället.
 • Behandla och hantera din legitimation som en värdehandling.
 • Kvalitetssäkra de e-handelsbutiker du shoppar i, tex en Trygg e-handels symbol.
 • Betalar du med kort direkt på e-handelsbutiker, gå igenom ditt kontoutdrag i efterhand och säkerställ att transaktionen stämmer överens med ditt köp.


Mer tips på hur du kan skydda din identitet hittar du på minuc.se


PS - Du har väl inte missat vårt test där du snabbt får en uppfattning om hur försiktig du är med din identitet? Spana in det på idsmart.se! DS

2016-11-23 12:11

Intryck från Fintech Stockholm 2016 - Kundstock, användarupplevelse och ekosystem

Kundstock, användarupplevelse (UX) och ekosystem är några ord jag tar med mig för framtiden!

Det är inte samma hysteri som förra året, snarare en mer nykter syn på skeendet. Det råder dock ingen tvekan – utvecklingen går snabbare än någonsin. Det kommer aldrig mer gå så långsamt som idag!

2015 var budskapet ”Fintech dödar bankerna”, nu skriver vi 2016 och ser något mer nyktert på läget. Visst kämpar de traditionella bankerna med en hel del utmaningar, men samtidigt så mobiliserar man, köper in sig, blir del av Fintech.

Gällande just investeringar i Fintech så har det traditionellt varit fonder, teknikinriktade investerare samt givetvis visionära entreprenörer som drivit på. Nu ser landskapet delvis ut att vara på väg att förändras. När Collector Ventures skapades så kändes det väldigt naturligt. De hade länge fokuserat på att vara just en digital bank, då handlar det om att vara med och investera i morgondagens lösningar. Men jag ser samtidigt intressanta saker kopplat till Nordea som ger sin in i supporten av teknikstartups genom nordeaaccelerator.com! Det samma när SEB köper in sig i Tink, en aktör som byggt hela sin tjänst kring PSD2. Genom detta så har SEB säkerställt att man är med i racet.

Det som blir tydligt när jag lyssnar på olika aktörer från Fintech är att det inte råder någon som helst tvekan om att exempelvis PSD2 som lagstiftning kommer att förändra mycket, att teknikutvecklingen fortsätter att vara exponentiell, innebärandes att det som var omöjligt igår, faktiskt är möjligt idag.


Kundstock, Användarupplevelse (UX) och Ekosystem

Kundstock - Störst går först, de förutsättningar man har givet en stor kundstock är oomtvistad, frågan är bara vad man gör med sitt försprång. Kunderna blir allt tydligare i sin kravställning, medvetenheten om produkterna och prissättningen genom jämförelsehemsidor – är idag lika självklart som luft. Frågan är om man fokuserar på rätt saker när fokus allt för ofta handlar om att inifrån och ut försöka skapa lösningar med det man har idag? Detta i stället för att titta på vad kunderna önskar och behöver. Att tillfredsställa kundbehoven kan innebära att många stora behöver samarbeta nära med just Fintech bolagen som har möjlighet att lösa behovet, men saknar kundstocken.

Användarupplevelse (UX) – Det handlar om användarupplevelse – alldeles oavsett vilka tjänster man tillhandahåller så är den aldrig bättre än den kundupplevelse som den ger. Punkt! Banker och finansbolag behöver titta på hela användarupplevelsen, oavsett vad befintliga system idag klarar av att leverera. Kan man inte lösa det själv – samarbeta! Detta innebär i korthet att förhålla sig till konsumentifieringen av traditionellt tänkande branscher som bank och finans, tänk gamification.  

Ekosystem – något som varit på tapeten några år, men som sammanfattar lite av ovan. Ekosystem handlar om hur stora aktörer med breda tjänsteportföljer går samman med mindre aktörer för att skapa användarupplevelser på den nivå som förväntas. Detta driver teknikutvecklingen väsentligt snabbare framåt, detta då spjutspetsföretag kan fokusera på detta, samtidigt som de stora bolagen drar nytta av detta genom att lyfta in dessa aktörer mot sina kundstockar för att säkerställa kundupplevelsen.

Sammanfattningsvis skulle jag måla bilden av en bransch som är superspännande – såklart! I Fintechbranschen så finns alla beståndsdelar. Pengarna finns, Finansbranschen finns där, tekniken från väldigt innovativa utvecklare finns, de verkligt stora konsumentkundstockarna finns. Som aktör i detta stora Ekosystem så handlar det om att bestämma sig för vilken roll man vill ha, var man tror att man kommer till sin rätt framåt. De disruptiva aktörer som presenterade sig denna dag så som Sigmastock med sitt spännande sätt att ”robotisera” aktiehandeln för gemeneman, eller Primepilot – som fokuserar på att disrupta fondbolagen genom att digitalisera rådgivningen. Froda som med sina företagslån visar hur just användarupplevelsen och smidigheten är central. Avslutningsvis så var jag rätt imponerad av enkla.com (fd. Lånebyte.se) som ger sig på bankernas kassako – bolånen. Tjänsten är precis så smidig som den måste vara, samtidigt som den ger just den bästa, tjusigaste upplevelsen. Blir spännande att följa dessa.

Avslutningsvis vill jag säga att det centrala är att sätta fart på arbetet med att ta sig an den digitalisering som snurrar på i fantastisk hastighet. Det går inte att som bank/finansbolag att stå utanför och hoppas att den går över. Då lär man bli rätt besviken. Det handlar om att dra nytta av storleken, nuvarande finansiella styrka osv. Alldeles oavsett så gäller det att agera snabbt och resolut, samtidigt vara medveten om att förändring kommer att ta tid, framförallt den interna. Men att inte göra något är inte ett alternativ, då förpassas man snabbt till historieböckerna likt Facit och andra tidigare marknadsledare.

2016-11-21 13:09

Ny uppfräschad allabolag.se lanserad!

Är du precis som jag en flitig användare av allabolag.se när du vill kolla upp företag, potentiella samarbetspartners, hitta kontaktuppgifter eller liknande? Då kan jag glädja dig med att allabolag.se har blivit ännu lite bättre!
allabolag.se har nytt utseende

Webbplatsen har ett nytt grafiskt manér, användarvänligt mobilanpassat gränssnitt, förbättrade tjänster, såsom företagstjänster och allabolag jobb i samarbete med Metro.

Lanseringen av nya allabolag.se är ett projekt vi har arbetat med sedan UC-koncernen förvärvade allabolag.se till 100 procent för snart ett år sedan. Lanseringen av nya allabolag.se ligger helt i linje med den moderniseringsresa hela UC-koncernen genomför.

Gå in och prova och tyck till!


2016-11-18 12:48

Praktiska tips inför nya dataskyddsförordningen

Lyckat seminarium med Axel Tandberg – viktigt att vi redan nu börjar anpassa oss till de kommande nya reglerna

Idag hade vi seminarium med Axel Tandberg från SWEDMA som berättade om dataskyddsförordningen och gav många praktiska tips om hur man håller sig till de nya reglerna. Några av tipsen var följande:

• Se till att integritetspolicyn och handhavandet med personuppgifter är dokumenterad

• Utbilda företagets/organisationens anställda

• Uppdatera organisationens IT-struktur och säkerhet

• Gå igenom och anpassa alla avtal som berör personuppgiftsbehandling


Tack alla ni som trotsade snöovädret och lyckades komma till oss på UC!

Stort tack till Axel för ett riktigt bra seminarium!

2016-11-09 11:09

Hög efterfrågan på tips och råd kring hur man agerar ID-smart

Vårt test bekräftar att ID-kapningar är ett ämne som är högaktuellt

Under oktober månad har den Europeiska informationssäkerhetsmånaden (European Cyber Security Month) ägt rum – en EU-kampanj med syfte att öka medvetenheten om informationssäkerhet.

I Sverige arrangeras kampanjen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisens Nationella bedrägericenter (NBC) och temat är id-kapning.

För att uppmärksamma informationssäkerhetsmånaden har vi på UC tagit fram ett test där du, genom att svara på nio frågor, får en uppfattning om hur ID-smart du är.

Såhär säger min kollega Siri Bengtsson, affärsområdeschef för privattjänster här på UC:

När vi lanserade testet IDsmart för ungefär en månad sedan hade vi som ambition att informera och upplysa en bred allmänhet om hur man med enkla medel kan förhindra att bli ID-kapad. På kort tid har över 24.000 personer genomfört testet, vilket indikerar på ämnets aktualitet men också den stora efterfrågan på tips och råd kring hur man som privatperson ska tänka för att undvika att bli id-kapad.

Det är kul att testet är så populärt, men framförallt är det viktigt att medvetenheten kring ID-säkerhet ökar!


Hur ID-smart är du? Testa här!

2016-11-07 12:39

Upphandling även för mindre företag – går det?

Under 2014 publicerades totalt 19 885 offentliga upphandlingar i Sverige. Det är många upphandlingar. Men enligt organisationen Företagarna är det endast 27 procent av småföretagarna i Sverige som medverkar i offentliga upphandlingar.

Tanken med offentliga upphandlingar är ju bra – att även små företag ska få samma möjligheter att erbjuda sina varor och tjänster på liknande sätt som stora företag. Men fungerar det verkligen i praktiken? Har små företag lika stora möjligheter som de stora företagen? Jag vill uppmuntra till att även du som småföretagare ger dig in i offentliga upphandlingar, så här kommer några tips om läsvärda artiklar och länkar.Lästips för dig som småföretagare i offentliga upphandlingar

 • På foretagarna.se kan du även läsa mer om tips för upphandlingar för småföretagare. Här hittar du tipsen
 • Hur hittar du rätt upphandlingar? Visma har en bra tjänst som jag vill tipsa om, info om den finns här
 • Vid offentliga anbudsgivningar ställs också ofta krav på att företagen ska kunna styrka sin Riskklass. Kreditintyg, upphandlingsintyg, inköpsupplysning, ratingintyg och riskintyg är många namn för samma sak. På UC erbjuder vi därför tjänsten "UC Upphandlingsintyg" - som intygar Riskprognos och Riskklass vid intygets datum för beställning. Uppgifterna hämtas från UCs databas och sammanställs till ett intyg som undertecknas av ansvariga på UC. UC levererar intyg på aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskild näringsverksamhet under förutsättning att företagen har tilldelats en Riskklass hos UC. Här kan du läsa mer om våra riskklasser
2016-11-04 10:24

Sammanfattning från UC-dagen

Ord som inspiration, mingel och Hoohoo sammanfattade en mycket lyckad UC-dag
Bildkollage från UC-dagen 2016

UC-dagen är verkligen en av årets bästa arbetsdagar! I år bjöd dagen på skratt, omvärldsbevakning och intressanta analyser av bland annat Klas Hallberg, Anna Breman och Göran Persson.

Här kan du hitta en sammanfattning av dagen

Bilderna från dagen hittar du på Facebook

PS - vi har redan nu börjat spåna på UC-dagen 2017, har du någon speciell person du skulle vilja se på scen får du gärna kontakta mig! DS

2016-10-28 17:19

Ta chansen att ställa dina frågor om nya dataskyddsförordningen

Jag och gänget på UC Marknadsinformation bjuder in dig till frukostseminarium om nya dataskyddsförordningen den 9 november

Under morgonen har du möjlighet att träffa en av Sveriges ledande jurister, Axel Tandberg från SWEDMA, som följt förordningen från ax till limpa.

Axel kommer förklara hur du på bästa sätt anpassar dig till den nya dataskyddsförordningen som stärker den tidigare personuppgiftsskyddslagen (PUL). Förordningen träder i kraft maj 2018.

Jag hoppas att få träffa dig hos oss i Liljeholmen den 9 november, varmt välkommen!

Anmäl dig här

2016-10-24 08:36

Ökade inkomster men glappen fortsatt stora

I en artikel vi publicerade tidigare i veckan har vi analyserat utvecklingen av inkomster och riskprognoser under föregående år
Inkomsterna ökar

I artikeln kan vi göra många intressanta iakttagelser, bland annat att den genomsnittliga löneskillnaden mellan män och kvinnor är betydligt mindre i de yngre åldrarna jämfört med större skillnader för hela spannet 30+. Låt oss hoppas att detta är en utveckling som håller i sig framöver och att vi därmed går mot en mer jämställd arbetskultur!

Statistiska centralbyrån släppte nyligen fickboken "På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2016". Där beskrivs att män och kvinnor väljer olika yrken och att mansdominerade yrken tenderar att betalas högre än kvinnodominerade yrken. SCB visar även att kvinnor får i genomsnitt sex procent lägre lön än män för samma jobb.

Här hittar du vår analys av inkomstutvecklingen!

2016-09-30 13:09

Är du #IDsmart?

Nytt test ger svar på om du ligger i riskzonen för ID-kapning
Är du orolig för ID-kapning?

För öka medvetenheten kring problematiken med ID-kapningar och även tipsa om hur man kan förebygga att bli drabbad har vi lanserat IDsmart.se, en webbsida där du som privatperson med hjälp av några enkla frågor kan se om du ligger i riskzonen för en ID-kapning.

Jag hoppas att testet kan bidra till att fler personer blir medvetna om detta växande samhällsproblem!


Gör testet här!

2016-09-27 13:19

Digital transformering och att tänka som ett freak

Alla vi, företagare som privatpersoner, är mitt i en digital transformering. Vi kan inte blunda för den. Vi gör den allihop tillsammans. Och ingen av oss är ensamma om resan. På det här ämnet tänkte jag passa på att tipsa om några böcker på ”måste läsa listan”.
Omslag - Tänk som ett freak

Vi på UC är mitt inne i ett omfattande arbete av digital transformering, både internt och externt. Precis på samma sätt som jag vet att många av er också är. Vi på UC har kommit en bra bit på väg och har en del kvar.
Digitaliseringstakten går allt snabbare och både vi och många av våra kunder har redan anpassat sina affärsplaner och sin verksamhet efter detta. Det kräver stora omställningar både vad det gäller affärsplan och arbetssätt. Och en sak är säker. Vi kommer alla att behöva utmana invanda mönster och tänka nytt. Detta kommer att ställa allt högre krav på lyhördhet och förändringsvilja inom ditt företag. På temat har jag några boktips att dela med mig av, hör gärna av dig till mig om du har andra tips på lager!

I slutet av årets sommarsemester på Åland fick jag äntligen tid att läsa boken Tänk som ett freak från författarna till den kända boken Freakonomics. (Frekonomics har ni väl läst? Om inte – läs den!). Deras nyaste bok handlar hur som om hur vi borde vända upp och ner på hela våra tankemönster. Om hur vi alla mår bra av att då och då tänka som våra barn, eftersom de ställer de rätta frågorna utan eftertanke. Och om vad som kommer hända med oss och alla runt om oss om vi lägger den moraliska kompassen åt sidan. Och om att vi aldrig kan lösa morgondagens problem om vi inte kan lägga dagens misslyckanden bakom oss. En underhållande och inspirerande bok!

På tal om att tänka nytt och utmana invanda mönster och vanor, så har Michael Dahlen, forskare på Handelshögskolan i Stockholm under ett års tid gjort ett experiment där han tog tjänstledigt för att ägna sig åt att skapa nästan 40 nya vanor i sitt eget liv på ett år. Förändring kanske inte behöver ta så lång tid trots allt? Läs gärna denna artikel på samma tema!

Nu närmar sig hösten och det är dags att fylla på med mer inspiration. En bok som jag ännu inte hunnit läsa men har som ambition att läsa i höst, är Arash Gilan och Jonas Hammarbergs bok Get digital or die trying där de sammanfattar utvecklingen inom digital transformering genom att påstå att ”Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Allt som digitaliseras kan kopieras. Allt som kopieras sjunker i värde.” De knyter ihop detta med vad det konkret betyder det för dig som är företagsledare. Som sagt, ett boktips som jag hoppas mycket på.

Så låt oss inspirera varandra i den digitala resan. Det blir en rolig och spännande utveckling de närmaste åren!

2016-09-16 08:48

Med träffsäker kreditbevakning kan Almi ta väl genomtänkta risker

Genom sina lån ger Almi Företagspartner dagligen 100 företag möjlighet att växa och utvecklas. I Almis uppdrag ingår det att erbjuda riskvilliga lån när ingen annan gör det. Det ställer stora krav på de underlag som ligger till grund när Almi beviljar lån och följer upp sina krediter. I drygt tio år har UC varit Almis självklara val för kreditinformation.
Film med Almi - träffsäker kreditbevakning

För oss på UC är det självklart att lära känna våra kunder, sätta oss in i deras affär och förstå vad de faktiskt gör för att vi ska kunna leverera precis det som kunden behöver. Att få arbeta med Almi är utvecklande eftersom deras behov förändras kontinuerligt samtidigt som de är väldigt omsorgsfulla i sitt kreditarbete. Det ställer krav på oss som leverantör – vi måste anpassa våra tjänster och hitta innovativa lösningar som passar Almi.


Kvalité, kvalité, kvalité

I vår nya film möter vi Carina Nordström på Almi som ger sin syn på vår relation.

”Jag upplever att UC är nyfikna och att de ständigt vill utvecklas och bredda sitt tjänsteutbud. Det gör dem till en oerhört intressant leverantör för oss att arbeta med. Vi har fått mycket goda resultat av att arbeta med UC. Vi upplever också servicen som mycket god. UC är alltid professionella och visar ett stort intresse för att lösa våra frågor, funderingar och utmaningar på bästa sätt.”

Jättekul att höra så positiva ord! Att erbjuda en servicenivå av högsta klass tillsammans med pålitlig information i våra tjänster är kärnan av vår affär.

På tal om kvalité – ibland får jag frågan om hur vi arbetar med just kvalitén i våra produkter och kortfattat brukar jag svara att en av sakerna som gör oss speciella är att vi kontrollräknar den bokslutsinformation som vi hämtar från Bolagsverket. Det leder till att våra uppgifter håller en oomtvistad kvalitet eftersom vi korrigerar räknefel och flaggar för felaktigheter. För oss är det A och O att man ska kunna lita på den information som vi levererar. Att vi har fått nöjet att arbeta med Almi i snart 10 år är ett gott betyg.

Här kan ni se filmen med Carina från Almi!

2016-09-06 14:13

Augustis konkursstatistik överraskar

Sommarmånaderna har generellt inte bjudit på några revolutionerande siffror för de svenska företagskonkurserna, bortsett från augusti månad där företagskonkurserna ökar.
Konkursstatistik från UC

Semestertiderna har satt sina spår och sommarmånaderna har inte redovisat några större minskningar eller ökningar i antal konkurser, därför är denna månads uppgång något förvånande. Störst ökning står Jämtlands län för, som i augusti månad ökar med hela +133 procent.

Vi hoppas att september bjuder på stabila siffror och ett åter stabilt svenskt företagande!

Här hittar du konkursstatistiken!

2016-09-01 08:43

I digitaliseringens spår förändras finansmarknaden och dess spelplan

När allt fler bolag med stora konsumentkundstockar ger sig in i finansiering för att bygga större relation med sina kunder så är frågan vilken roll bankerna ska komma att ta framöver? För det är relativt sett samma kunder som ligger i de olika kundstockarna som den med bäst kundfokus, störst mobilitet och starkast vilja att ligga nära sin kund kommer att vinna – frågan är vem?

Nya aktörer med digitalt-DNA

Samtidigt som kampen om kunderna hårdnar kommer nya aktörer in med helt annan ”företagsgenetisk” uppsättning. Företag skapade med digitala-dna, utan tung legacy att hantera. Jag tänker på företag som exempelvis Klarna som på relativt sett kort tid tagit ett enormt grepp om e-handelsmarknaden genom att vara just kundfokuserade, innovativa och drivna. Det faktum att Klarna nu avser att bli bank innebär en helt ny spelplan för kreditsverige i mina ögon. Innebär att övriga kreditaktörer måste öka takten snabbt.

En annan aktör som är strikt digital är Collector Bank, som med sin innovationskraft utmanar och provocerar. De har en kraftig tillväxt och jag gissar att de kommer att växa in emot storbankerna och med sitt fokus riktat mot digitaliseringen, tilltala en yngre målgrupp. Där har de en stark position i morgondagens marknad.


Data is the new oil

Två andra aktörer som jag skulle vilja flagga lite extra för är Tink och Kivra som jag menar har gjort något väldigt spännande och genom sina respektive ”gratistjänster” på kort tid skapat sig rätt ansenliga kundstockar. Kunder som de nu erbjuder tjänster som ligger i anslutning till bankernas traditionella affär. I detta fall så handlar det om att de erbjuder ”sina kunder” olika former av betaltjänster. Genom hantering av dessa tjänster bör man även kunna skapa sig väldigt stora insikter om sina kunder!

Kivra fokuserar på att digitalisera posten, något som är helt rätt! Beskrivningen av tjänsten är klockren och ett lysande exempel på hur digitaliseringen förändrar en marknad. ”Kivra är en tjänst där du får din post digitalt från anslutna företag och myndigheter. Hundratusentals personer i Sverige använder redan Kivra och antalet företag och myndigheter som ställer om till digital post växer snabbt. Det är gratis, säkert och dessutom bra för miljön!”

Utöver att digitalisera posten så erbjuder de sina kunder att hantera deras betalningar. Kivra har skaffat sig tillstånd från FI att vara betaltjänstleverantör, en klockren add-on tjänst i mina ögon. Där kunden för sina fakturor där e-faktura inte fungerar idag, kan automatisera även detta flöde.

Med över 500 000 registrerade kunder så innebär detta att Kivra har en ansenlig del av konsument­marknaden i Sverige. Kunder som man sedan något drygt år tillbaka alltså erbjuder betaltjänster. För mig är detta ännu ett exempel på hur digitaliseringen kommer kunna förändra marknaden för bankerna.

Kan man utvinna insikter baserat på hanteringen av all denna information? Troligen!

Framtiden kommer utvisa om man kommer att göra något med detta eller ej – spännande hur som helst!


Ny lagstiftning möjliggör nya tjänste

Med stöd av det europeiska betaltjänstdirektivet PSD2 har en rad nya tjänster skapats. Ett spännande exempel på detta är Tink som i grunden är en budget-app. Med stöd av PSD2 lagstiftningen så skapade man en gratistjänst där man ”tankar hem sin egen kontoinformation” och med hjälp av intelligensen i appen bryter upp sina inköp/utgifter i snygga dashboards.

Nu i dagarna lanserade Tink även betaltjänst för sina kunder där man kan göra överföringar mm. Ännu ett exempel på hur digitaliserade företag tar sin an och in på en marknad med nya spännande tjänster - från en helt ny vinkel. Denna gång med en Europeisk lag (PSD2) som stöd.

Med alla insikter om betalmönster, inköp mm som kommer denna gratis APP att tjäna sina pengar på andra saker. I detta fall insikterna från datat på våra konton där man med sina partners kommer att leverera erbjudanden till konsumenten. Här är det tydligt att uttrycket ”data is the new oil” blir framtidens melodi. Den innebär också att bankerna faktiskt redan tappat sitt informationsövertag och möjligheterna med det nya direktivet blir synliggjort.


2016-08-25 15:09

Vår kund Marenor förstår drivkrafterna bakom branschutveckling

Att förstå var kunder och konkurrenter befinner sig idag är nödvändigt för kortsiktig framgång. Har man därtill koll på utvecklingen i branschen ligger man ännu ett steg bättre till. Men för att verkligen kunna skaffa sig ett försprång gäller det att även förstå vilka drivkrafterna bakom utvecklingen är och hur dessa förändras över tid. Ett företag som verkligen har hittat en bra process är Marenor. Eftersom bland det bästa med mitt jobb är att få höra om hur våra produkter hjälper företag att utveckla sin sina affärer vill jag dela med mig av hur just Marenor styr skutan i rätt riktning med hjälp av vår branschrapport.
Benjamin Aro, vd på Marenor

Marenor är en av de största i sin bransch i Norden med en årlig omsättning på 500 miljoner. Verksamheten vilar på deras kärnvärden trygghet, kunskap och hållbarhet vilket visar sig i allt från det miljövänliga fisket till produkterna med hög livsmedelssäkerhet. Majoriteten av fiskprodukterna är också MSC-certifierade. Att verka inom livsmedelsindustrin innebär att trender spelar en avgörande roll och att branschen är hårt konkurrensutsatt.


– Det är alltid en utmaning att se och förstå drivkrafterna bakom utvecklingen i branschen. Vi har behov av ett underlag för att kunna göra effektiva analyser av konkurrenternas strategier, vad de fokuserar på och deras framgångar såväl som motgångar, säger Benjamin Ajo.

Med UCs Branschrapport får Marenor aktuell information om konkurrenter, leverantörer och kunder. Rapporten ger en snabb bild över utvecklingen i branschen och fördjupad information om enskilda företag eftersom den innehåller bokslutsinformation och annan basinformation om alla aktiebolag i en specifik bransch.

– Tack vare UCs Branschrapport har vi god koll på branschen och de större aktörernas utveckling. Trendanalyserna och rangordningslistorna ihop med riskklasser på alla företagen ger oss en idé om vart konkurrenterna är på väg. Med rapporten som grund kan vi dra egna slutsatser om vad vi tror ligger bakom, så att vi snabbt kan anpassa oss efter trender och förändringar, säger Benjamin Ajo.

Jag håller med Benjamin om att det faktum att Marenor köper rapporten av oss på UC för tionde året i rad är ett gott betyg på produktens värde!


Se filmen med Marenor >>>

Läs mer om branschrapporten >>>

2016-08-18 09:48

Kompetensutveckling och inspiration – bästa sättet att komma tillbaka till jobbvardagen

Så här i slutet av semestertider hittar man många artiklar som tipsar om hur man bäst återanpassar sig till jobbvardagen
Mingel på UC-dagen

Experter tipsar bland annat om att komma tillbaka först i mitten på veckan för att starta mjukt, utnyttja sensommarens kvällar och helger samt att ta tillfället i akt och reflektera över sin arbetssituation. På DN finns de här tipsen och några ytterligare att kika på

Ett tips som jag vill addera till listan är att planera in kompetensutveckling och konferenser för hösten. Att ha roliga och inspirerade aktiviteter i kalendern som dessutom stärker dina kompetenser hjälper verkligen att hitta tillbaka till jobb-peppen!

På tal om inspiration vill jag passa på att tipsa om den kommande UC-dagen som den 19 oktober ger dig som arbetar inom kreditbranschen en dag med glädje, kunskap och mingel.

En av förra årets deltagare sa såhär, vilket jag tycker sammanfattar dagen bra:
– Jag tycker att man får en bra bild över vad som händer just nu och vad som är på gång. Samtidigt är det ett bra och trevligt sätt att nätverka inom kreditbranschen.

Om du bokar din plats innan torsdag (11 augusti) så får du ta del av early-bird-rabatten. Här hittar du mer information om dagen och talarna!

Är du på jakt efter kompetensutveckling vill jag även passa på att rekommendera dig att spana in våra utbildningar inom kreditgivning till såväl företag som privatpersoner utifrån kreditupplysningens riskfaktorer. Här kan du läsa mer om dem!

2016-08-09 10:54

Stabil utveckling för svenska företagskonkurser

Högsommarens lugn avspeglas i konkurssiffrorna

I vår månatliga statistik över företagskonkurser ser vi för juli månad stabila totalsiffror, - 12 procent jämfört med samma månad i fjol. Inte helt oväntat!

Vår data visar även att restaurangbranschen redovisar allra bäst siffror för juli månad. Företagskonkurserna minskar nämligen inom detta segment med -20 procent, tätt följt av ”Partihandel” och ”Transport” som båda minskar med -16 procent.

Ta del av statistiken och ta reda på i vilka län som företagskonkurserna ökar och minskar mest i juli här!

2016-08-01 11:11

Har du råd med billig data och dyrbara misstag?

Under senare år har det blivit allt svårare att bedöma ett företags kreditvärdighet. Å ena sidan är tillgången på billiga ekonomiska data större än någonsin tidigare. Å andra sidan har det blivit svårare att upptäcka eventuella sprickor i en kreditsökandes ekonomiska fasad.
Sprickor_i_fasad

Vid vår granskning av nyinkomna årsredovisningar hittar vi varje månad över 300 fel i siffrorna. Många av dessa gäller felaktig redovisning av aktiekapitalet. Företagsdata är därför mindre tillförlitliga än personliga ekonomiska data, där Skatteverket varje år genomför olika granskningar och kontroller. Företagsdata är inte kvalitetssäkrade från början och när de sedan sätts in i olika analyssystem kan resultatet bli missvisande.

Oavsett om en kreditgivare vill skydda sig emot oskyldig ekonomisk naivitet eller mer eller mindre professionell kriminalitet, finns alltså goda skäl att kvalitetssäkra företagsdata och försöka sätta in dem i sitt sammanhang. Detta för att undvika dyrbara misstag, inte bara i form av kreditförluster.

Läs mer om hur du kan undvika sprickorna i kreditfasaden här!


2016-07-26 11:46

Hur ser samarbetet mellan marknad och sälj ut?

Samarbetet mellan marknad- och säljavdelningarna i svenska B2B-företag är över lag mycket nära, men det försvagas ju större företagen är och det finns en del att ta tag i när det gäller arbetssätt för en mer modern marknadsföring och försäljning. Det framgår av B2B Barometern som konsultföretaget White Hills har tagit fram.
ranka_nojdhet

När det gäller till exempel nykundsförsäljningen anser 73 procent av de som ingår i gruppen Försäljning i undersökningen att det är försäljningsavdelningen som ansvarar för bearbetningen av nya kunder, medan marknadsavdelningen inte har något ansvar alls. Frågar man Marknad blir bilden annorlunda, 30 procent anser att det främst är försäljningsavdelningen som ansvarar för nykundsförsäljningen och 15 procent anser att det är marknadsavdelningen.

Hur bra matchar då marknads- och säljavdelningen företagets och kundernas behov? Där tycker 35 procent av Marknad att marknadsavdelningen matchar behoven och 34 procent tycker att säljavdelningen gör det. Av Försäljning anser 41 procent att försäljningsavdelningen matchar företagets och kundernas behov, men endast 28 procent anser att marknadsavdelningen matchar behoven. Anmärkningsvärt är att 25 procent av Försäljning tycker att marknadsavdelningen inte alls matchar de behov som företaget och kunderna har.

Det finns också en del positiva saker att läsa, som att 41 procent av de tillfrågade säger att samarbetet mellan marknad och sälj kommer att öka eller öka markant under 2016. Och de företag som arbetar aktivt efter processer är mest nöjda med både marknads- och säljavdelning när det handlar om att matcha företagets och kundernas behov.

Hur ser samarbetet mellan marknad och sälj ut på ditt företag?

Här hittar du B2B Barometern!


Fotnot: De som har deltagit i undersökningen B2B Barometern är marknadschefer, försäljningschefer i B2B-företag samt vd:ar för B2B-företag med god insikt i marknad och försäljning. Undersökningen genomfördes mellan december 2015 och januari 2016.

2016-07-19 10:36

Från värdetransportrån till vd-kapningar

Den tunga ekonomiska brottsligheten har bytt skepnad. Flera grovt kriminella personer som tidigare ägnade sig åt rån av värdetransporter har nu lierat sig med ekonomer som siktar in sig på svaga länkar i bankernas och de likvidstarka bolagens kommunikationer.

Rena bolagskapningar, där kriminella figurer går in och ändrar i ett företags aktiebok och sedan tömmer företaget innan någon hinner slå larm, har funnits ganska länge. De senaste åren har dessutom så kallade ”vd-kapningar” ökat dramatiskt. Det kan till exempel innebära att man tar kontroll över vd:s eller annan nyckelpersons e-post och börjar agera i dennes namn. Det kan handla om att de beordrar stora penningöverföringar eller beställer dyrbara fordon i annat namn. Förövarna hittar hela tiden nya vägar, och för att skydda sig krävs både förebyggande åtgärder och ständig uppmärksamhet.


Läs mer om vilka det är som utsätts för företags- och vd-kapningar och om hur du kan skydda dig


2016-07-14 08:08

Företagsbedrägerier kan upptäckas snabbare

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har de anmälda bedrägeribrotten mer än tredubblats de tio senaste åren. Ett växande samhällsproblem som vill vi hjälpa företagare att motverka!
varnande_finger

Precis som problematiken kring ID-kapningar av privatpersoner ökar även bedrägeribrott på företagssidan. De företag som olyckligt nog drabbas spenderar mycket tid, kraft och ork på att reda ut de bekymmer som brottet innebär. Bedragarens mål med brottet är vanligtvis att lura till sig pengar eller kapitalvaror på kredit, som det bedrägliga företaget i sin tur tjänar pengar på att sälja vidare. Våra erfarenheter visar att speciellt utsatta branscher är elektronik, byggvaror, kontorsvaror samt lånefinansiering.

I dialogen med våra kunder har den här problematiken varit på tapeten under en längre period. Våra kunder har efterfrågat vår hjälp för att motverka att bli utsatta. Därför känns det skönt att äntligen kunna presentera vårt bidrag till att minska problematiken: UC Detekt. Vår nya tjänst syftar till att identifiera och motverka potentiella bedrägeriförsök där ett aktiebolag används som täckmantel för att lura andra företag på varor eller pengar. Med andra ord – tjänsten hjälper till att upptäcka när ett företag försöker lura ett annat företag.

BRÅs webbplats kan du läsa mer om utvecklingen av bedrägeribrott. Vill du veta mer om vår tjänst mot bedrägerier gör du det här!


2016-07-11 11:01

Digital detox för att komma ner i varv

Att koppla av och framförallt koppla ner är viktigt för att kunna ladda batterierna inför hösten. Men ibland är det lättare sagt än gjort!
semester i hangmatta

Veckans affärer bjuder på några roliga exempel på hur fem amerikanska tech-chefer använt lite udda metoder för att koppla ner – så kallad digital detox. Mitt personliga favorittips är att låsa in telefonen i ett kassaskåp, något att testa i sommar kanske?


Här hittar du artikeln!


2016-07-07 11:12

Allabolag + Metro Jobb = allabolag.se/jobb

Tillsammans med Metro Jobb har vi lanserat rekryteringssida
allabolag.se

Jobbsajten Metro Jobb känner ni säkert redan till. Att presentera jobbannonser från en sådan stor och tillförlitlig sajt på allabolag.se känns roligt – framförallt då annonserna är anpassade utifrån målgruppen på allabolag.se! Samarbetet är det första ut av fler spännande nyheter och samarbeten som Allabolag.se kommer lansera senare i år, så håll ögonen öppna :)


Så, är du eller någon du känner på jakt efter nytt jobb rekommenderar jag dig att spana in allabolag.se/jobb!


2016-07-04 16:02

Positiv utveckling gällande konkursläget

Juni månads konkursstatistik visar på en positiv utveckling i nästan hela landet
Konkursstatistik från UC

I juni månads konkursstatistik ser vi att antalet företagskonkurser i år jämfört med samma månad i fjol har minskat med -21 %. Faktum är att vi har haft ett riktigt bra halvår - totalt sett har företagskonkurserna minskat med -8 % i hela landet. Låt oss hoppas att det fortsätter i den här takten under nästa halva av året också!


Här hittar du statistiken per bransch, län och/eller kommun!

2016-07-01 15:12

Enorma konsekvenser att vänta av kommande dataskyddsförordningen

Redan inom två år kommer vi se effekter av dataskyddsförordningen, som år 2018 ersätter den nuvarande personuppgiftslagen
folkmyller på gata

Lås oss börja med lite kort bakgrund: dataskyddsförordningen kommer på sikt ersätta befintliga personuppgiftslagen (PuL) och berör alla företag som har anställda eller privatpersoner som kunder. Enligt befintlig tidsplan har företagare fram till våren 2018 på sig att anpassa sina verksamheter, de företag som då inte följer förordningen riskerar att drabbas av sanktioner.

En av de största förändringarna vi kommer se som följd av dataskyddsförordningen är att vi som individer kommer äga alla uppgifter om oss själva. Det handlar inte bara om personnummer och adresser, utan all data som identifierar dig som individ. Här räknas till exempel webbhistorik och GPS-signaler in.

I artikeln på Trygga Affärer kan du läsa om förändringarna och vilka konsekvenser detta tros få. Här ger även Axel Tandberg, juridisk expert inom området, sin syn på situationen. På Datainspektionens hemsida kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen.

2016-06-30 09:16

Omvärldsbevakning, branschnytt, mingel och skoj

När jag pratade med några av deltagarna på förra årets UC-dag var det här de vanligaste orden att beskriva dagen med
Mingel på UC-dagen

Att mingla med branschkollegor är nyttigt, utvecklande och väldigt roligt. Just den superba mingelfaktorn är en av många anledningar till att UC-dagen är årets bästa arbetsdag enligt mig.


Och nu börjar planerna för höstens UC-dag verkligen ta form – vi har en riktigt bra dag att se fram emot den 19 oktober! För att nämna några ser jag extra mycket fram emot att höra Göran Persson, Klas Hallberg och såklart moderator Karin Adelsköld.

Vi kommer publicera talare och programpunkter löpande, så ett hett tips är att ha koll på den här sidan. Och om du bokar innan den 11 augusti får du dessutom 700 kronor rabatt!


2016-06-28 17:01

Har du koll?

Testa dina kunskaper i vårt sommarquiz
sommarquiz

Starta midsommarfirandet med vårt sommarquiz som innehåller fem frågor om kreditinformation, bolån – och glass. Varför inte utmana dina kollegor?

Till quizet >>>


Glad midsommar!

2016-06-23 10:10

Starta hösten med nya kunskaper!

Lär dig mer om kreditgivning till företag och privatpersoner utifrån kreditupplysningens riskfaktorer. Eller varför inte satsa på en skräddarsydd kurs utifrån just era förutsättningar?
Utbilda dig med UC

Lagom till höstens intåg brukar bokningarna till våra utbildningar fyllas upp snabbt. Därför vill jag och mina kollegor tipsa dig om att säkra din plats redan innan sommaren. Jag har själv bokat in några kurser som jag ska gå i höst och det är verkligen en skön känsla att ha datumen säkrade för att undvika tidskrävande kalenderpussel efter semestern.  

Dessutom får du minst 700 kronor i rabatt om du bokar idag eller imorgon, så passa på!


Här hittar du höstens scheman:

För dig som vill arbeta bättre och säkrare med företagskrediter

För dig som vill arbeta bättre och säkrare med personkrediter

För dig inom offentlig sektor som vill arbeta bättre och säkrare med leverantörsbedömning vid upphandlingar


2016-06-22 11:50

Dags att bankförhandla?

Att vara påläst och medveten är A och O!
UC Kreditkollen

Idag lanserar vi den nya tjänsten Kreditkollen, vilken ger en helhetsbild över en individs privatekonomiska situation.

Kreditkollen baseras på våra redan befintliga tjänster Min Upplysning och Mitt Kreditbetyg. Tjänsten hjälper privatpersoner att förbättra sin kreditvärdighet och kan vara ett stöd vid förhandling med banker. Vi har många kunder som under lång tid har efterfrågat den här typen av tjänst och vi hoppas den kommer fylla ett tomrum på den privatekonomiska marknaden.

Kreditkollen finns tillgänglig från och med idag och kostar 39 kronor i månaden. Här kan du läsa mer om nyheten!


2016-06-21 14:15

Sommar, sommar, sommar

Vilken härlig start på dagen!
Frukost på UCs kontor

Imorse bjöds alla kollegor på en härlig frukost tillsammans. Förutom god mat och vackra blommor bjöds vi även på fantastisk livemusik av två duktiga kollegor. En perfekt start på dagen!


Så här såg det ut :)


2016-06-17 11:05

Skydd mot bolagskapning - så här fungerar det

Äntligen har vårt samarbete med Fortnox lanserats - missa inte filmen!
Fortnox film förklarar hur du kan skydda dig mot bolagskapning

Du som är kund hos Fortnox kan nu lägga till tjänsten digital aktiebok till ditt abonnemang - enkelt och smidigt!

I samband med lanseringen av samarbetet har vår nya partner satt ihop den här filmen som förklarar varför du bör skydda ditt bolag mot kapning. Visst är den snygg?


2016-06-10 15:56

Så optimerar du varje marknadsföringskrona

Att erbjuda ”allt åt alla” är inte längre gångbart - varken ur ett resursperspektiv eller utifrån vad vi konsumenter faktiskt önskar och förväntar oss. Nyckeln till framgång? Att lära känna kunden så att man kan skräddarsy rätt budskap till rätt kund. 

När vi hjälper företag att optimera deras marknadsbearbetning brukar det handla om att få ordning på tre viktiga faktorer;


Identifiera dina bästa kunder – och sök upp nya, lönsamma tvillingar

När du analyserar vad som karaktäriserar din nuvarande kundstock – glöm inte bort att titta på mjuka värden, exempelvis livssituation, som komplement till de hårda värdena (kön, ålder, inkomst osv). Information från ditt eget CRM-system är en bra början. Men det är inte förrän du korsbefruktar den informationen med större, extern data som spänner över hela populationen och analyserar resultatet, som du får en fullständig bild av din målgrupp och hur marknadsinsatserna ska riktas.


Genomför en prediktiv analys

Låt oss anta att du redan är med på tåget och har insett värdet av kundinsikt genom analys av större data. Du har till och med anlitat en extern aktör som har åtagit sig att presentera relevanta målgrupper. Tyvärr räcker inte det. Alltför ofta nöjer sig företag med att leverera en standardiserad målgrupp, baserad på grova generaliseringar som ålder, kön och inkomst.


Undvik färdigpaketerade lösningar

Om man bara ser till en viss ålder och drar gränsen vid 60 år och uppåt, försvinner en 58-åringen ur urvalet. Vid en mer kundanpassad selektering, där man istället för att använda sig av färdiga personas, lyfter in kundens egen data och tittar på en kombination av segmenteringsvariabler, blir resultatet betydligt mer träffsäkert. Kanske visar det sig att 58-åringen uppfyller andra kriterier som gör att denne ändå kommer in i urvalet om man till exempel tittar på en kombination av ålder, inkomst, boendeform och utbildningsnivå.Vill du veta mer?

Här kan du läsa vår artikel där vi fördjupar oss i ämnet. Har du frågor är du naturligtvis hjärtligt välkommen att kontakta mig så berättar jag mer!

2016-06-09 13:27

Varför är det viktigt att skydda sin aktiebok?

Undersökningar tyder på att över 90 procent av alla aktiebolag missar att föra aktiebok trots att det är ett krav enligt svensk lag. Det är synd eftersom en korrekt och uppdaterad aktiebok i säkert förvar kan skydda dig från att bli utsatt för bedrägerier.
Guide - varför ska du skydda din aktiebok

De senaste tio åren har antalet bedrägeribrott tredubblats. För att minska antalet riskområden för dig som småföretagare rekommenderar vi dig att ha ordentlig koll på din aktiebok och nu ska jag berätta varför. 

Varje aktiebolag ska enligt aktiebolagslagen föra och uppdatera en aktiebok. Aktieboken är ett bolags förteckning över aktier och dess ägare. Kort sagt är det beviset på vem som äger ett bolag.

Det är en vanlig missuppfattning att Bolagsverket har information om vem som äger vilka aktier i bolaget. Bolagsverket har uppgifter om vilka som sitter i styrelsen, antalet utställda aktier och aktieslag. Men information om vem som är ny ägare eller vem som har sålt finns inte där. Ägare i ett aktiebolag registreras alltså inte av Bolagsverket.

Med den bakgrunden finns det tre viktiga anledningar till att skydda din aktiebok:

1, En digitalt lagrad aktiebok kan skydda ditt företag mot bolagskapningar

2, Slipp komplikationer när du vill sälja ditt bolag

3, Undvik att bli indragen i ägartvister

Vi har precis publicerat en guide där vi beskriver allt det här mer utförligt. Här kan du hämta den - helt gratis såklart!

2016-06-02 15:36

I maj minskar landets företagskonkurser, men i en bransch ökar de kraftigt

Konkursstatistiken för maj månad visar på en stark återhämtning bland de svenska företagskonkurserna.
Konkursstatistik från UC - maj

Förra månadens konkursökning var inte bestående, något vi initialt hade på känn, och det känns otroligt bra att kunna bekräfta vår tes. Det är kul att se att svenskt företagande nu återhämtar sig!

Ett segment går det dock sämre för - nöjesindustrin. Det är lite förvånande då segmentet verkligen borde stå sig starkt såhär med sommarens intåg.

Hittills i år har företagskonkurserna minskat med 6 procent om vi jämför med föregående år.

Här hittar du konkursstatistiken i sin helhet!


2016-06-01 13:41

Konferens i Borås

Träffa mina kollegor på SKNTs årskonferens idag och imorgon

Idag och imorgon finns mina kollegor på plats på SKNT (Sveriges kommunala Näringslivstjänstemän) årskonferens. Är du också där? Kom förbi vår monter!


Här kan du läsa om konferensen

2016-05-26 10:25

Tre tips för att minska risken för bedrägerier

Vi har under en lång period märkt att finansiella bedrägerier ökar i den globala och digitala världen. För att motverka detta har det kommit ett beslut på att alla medlemsstater i EU har två år på sig att införa ett centralt, digitalt, register med information över aktieägarna i aktiebolag. Syftet är framförallt att motverka och förebygga penningtvätt och finansiering av kriminell verksamhet.

Det är nämligen så att om en aktiebok inte är korrekt eller om aktiebreven är på vift kan det leda till stora problem, inte minst vid försäljning av bolaget. Detta eftersom aktiebrev är en värdehandling och ett bevis på att man är ägare av företaget. Det är viktigt att känna till att det är styrelsens ansvar att aktieboken är korrekt och uppdaterad och kan uppvisas på begäran.


Här är mina tre tips till dig för att skydda dina aktiebrev:

1) Konvertera dina aktiebrev till digitala aktiebrev

2) Döda eller makulera dina fysiska aktiebrev

3) Använd en digital aktiebokstjänst, till exempel UC Aktiebok


Tjänsten Digital Aktiebok är en produkt utvecklad av oss på UC, men kommer nu till sommaren börja säljas och förmedlas via Fortnox, och kommer finnas tillgänglig via deras programvara. Här kan du läsa mer om vårt samarbete! 


2016-05-23 10:31

Slarviga kreditprövningar kan ge dryga böter

Ni har säkert redan hört om hur H&M:s bristfälliga kreditprövningar resulterade i en varning från Konsumentverket och miljonböter. Det här är en viktig signal till företag om att kraven vid kreditgivning har ökat. Vad gjorde H&M för fel och hur undviker du att samma sak händer ditt företag?

För ett par år sedan inledde Konsumentverket en granskning av hur konsumentkreditlagen (KkrL) efterlevs i företag som står under deras tillsyn. Syftet är att motverka överskuldsättningen i samhället genom att säkerställa att företag gör ordentliga kreditprövningar när de beviljar konsumentkrediter. 

I december 2014 varnades H&M av Konsumentverket för brister i sin kreditprövning och fick en bot på åtta miljoner. H&M överklagade till förvaltningsrätten och i januari 2016 kom domen; varningen står kvar men boten sänks till sex miljoner. 


Men vad var det egentligen som brast i H&M:s kreditprövning? Och vad är en fullgod kreditprövning?

HÄR kan du snabbt sätta dig in i frågan och kopplingen till det tänkbara scenariot att vi är på väg mot skärpta kreditkontroller även för finansiella aktörer.

2016-05-20 08:19

15 000 bankanställda måste klara licensprov

Dagens Industri uppmärksammar kommande EU-direktiv

Swedsec's vd Katarina Lidén, bild från di.se

Idag skriver Dagens Industri om det kommande EU-kravet gällande licensprov för alla bolånerådgivare. Men det är fler än bolånerådgivare och –handläggare som berörs av licensieringskravet – VD och vice vd för kreditförmedlare, ansvariga för bolåneverksamhet samt alla som utvecklar och sätter samman bolåneprodukter måste även de klara testet.

”Det är bråttom. 15 000 bankanställda ska göra licenseringstestet senast i mars nästa år. I augusti börjar vi med proven” säger Katarina Lidén, vd för Swedsec (på bild) till DI i artikeln.

Är du en av dem som berörs? Här kan du testa dina kunskaper (här hittar du de rätta svaren).

Av trovärdighetsskäl erbjuder Swedsec inte förberedande utbildning inför licensieringen. Mina kollegor på UC Business School har tagit fram en webbaserad utbildning i samarbete med Patrik Grimlund (känt ansikte från TV-programmet Lyxfällan) och Annette Ridder. Mer om utbildningen kan du läsa här.

Det ska verkligen bli spännande att följa utvecklingen under året!

2016-05-18 18:49

Känner du igen oss från TV?

Just nu rullar en reklamfilm på TV där vi berättar om det växande problemet med ID-kapningar.

Visste du att det anmäldes 85 000 ID-kapningar hos polisen förra året? Det är fler än antalet cykelstölder under det gångna året. Enligt våra egna beräkningar omsatte ID-kapningarna 5,5 miljarder under 2015, vilket är en ökning med 49 procent sedan 2014. 

Här kan du se filmen

Här kan du lära dig mer om hur du kan skydda dig och ditt personnummer


2016-05-16 16:40

Ditt företag kan vara kapat

Den senaste tiden har det kommit rapporter om bolagskapning och infiltration av företag. Går det att stoppa detta? Svaret är ja. För att motverka och åtgärda dessa nya fenomen är digitaliseringen och teknikskiftet en central drivkraft.

I en rapport som nyligen publicerades i Svenska Dagbladet målade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) upp en ganska dyster bild över vad vårt öppna samhälle utsätts för.

I samma takt som kontanterna försvinner från marknaden vänder sig brottslingarna i andra riktningar för att komma åt kontanter och tillgångar. På konsumentsidan har problemet funnits en tid. Ökningen av ID-stölder och försök att med annan persons identitet skaffa krediter och pengar är lavinartad. Vi kommer troligtvis att spräcka 100 000 ID-stölder under 2016 bland privatpersoner.

På företagssidan har det fram till nu varit ganska tyst. Trots att brotten är betydligt mer omfattande i pengar räknat har det varit relativt sett okänt. Samtidigt går det både snabbt och är enkelt att faktiskt ändra bolagsuppgifterna hos Bolagsverket och därmed ta kontroll över bolaget. När även rapporter om hur kriminella infiltrerar företagsvärlden och tar över företagen inifrån börjar läget bli akut. Skärpning av lagstiftningen gällande verklig huvudman, anti-penningtvätts direktiv med mera kommer att hjälpa till att driva förändringen i en betydligt högre hastighet.

Ser man som kriminell hur enkelt det är att via en förfalskad namnteckning ändra uppgifterna hos Bolagsverket och sätta exempelvis en ny vd på posten eller byta ut styrelsemedlemmar inser man också att det är betydligt mindre riskfyllt än att jaga värdetransporter och råna banker. Med de ändrade uppgifterna i sin hand börjar kriminella snabbt att ”hämta pengar ur sin nya kassako” genom att börja handla i företagets namn och till och med komma över bankkontouppgifterna. Detta ser vi dessvärre hända allt oftare.

Redan i september förra året skrev UC om hur bristande kontroll gynnar kriminella. Artikeln handlade om just de luckor som finns i det svenska systemet och vad UC med sina tjänster runt digitaliseringen av aktieböckerna kan göra. Hösten 2015 lanserade UC sin tjänst Aktiebok och denna satsning har nu börjat ta fart. Vi hoppas mot slutet av året att kunna se allt fler digitala aktieböcker som är nyckeln till att få kontroll på problemet såväl för den enskilde företagaren som för alla de institutioner som påverkas av en allt tuffare lagstiftning runt penningtvätt, terroristfinansiering med mera.


Digitalisering är svaret

Med den teknikutveckling som sker finns det skäl att snabbt anamma digitaliseringen och de möjligheter den skapar. UCs digitala aktiebok var den första tjänsten som UC lanserade för att förenkla och trygga vardagen för Sveriges företag.

UC Aktieadministration hjälper till på många sätt – för företagaren skapar den digitaliserade aktieboken en trygghet i att ingen obehörig kan ändra några uppgifter för bolaget. Aktieboken ligger tryggt förvarad digitalt hos UC och endast behörig som loggar in med Bank-ID har tillgång till dokumenten. Skulle någon göra ett försök direkt hos Bolagsverket finns en bevakning av justering av uppgifterna som gör att företagaren kan sätta stopp direkt.

Andra positiva effekter är att aktieboken vid en eventuell försäljning av bolaget alltid finns tillgänglig. Just detta är ett av de största problemen som företagarna står inför vid en överlåtelse av sin verksamhet – man kan inte bevisa att man faktiskt äger bolaget.

För era revisorer, redovisningskonsulter och bankkontakter kommer den digitaliserade aktieboken att vara central i det framtida arbetet med er eftersom ni på ett smidigt sätt kan visa att ni är verklig ägare (huvudman) till ert bolag. Den administrativa arbetsbördan som alla parter enligt nya tuffare EU-direktiv måste genomföra kommer på så sätt att förenklas väsentligt. En win-win-situation för alla parter.

2016-05-12 13:10

Tre steg för att effektivt hitta nya kunder

Jag har jobbat med marknadsanalys i många år och skulle här vilja dela med mig av några av mina erfarenheter kring hur du och ditt företag på ett effektivt sätt kan hitta nya kunder.

Nyckeln till framgång här är smart marknadsbearbetning med effektiv marknadsanalys. Kunskap är makt, och analyser är verktyget som ger dig kunskap. Har du koll på dina kunder och prospekts kan du träffa på pricken rätt i dina kampanjer - helt enkelt säkra att rätt kund nås av rätt erbjudande vid rätt tidpunkt.

Tre snabba steg: 


1. Backa bandet
Grunden till att hitta nya kunder är att göra det tydligt för dig själv vad det är ditt företag erbjuder. Ställ dig då frågor som: Vilket är problemet som din verksamhet har lösningen på? Vad är det som kunden får eller slipper tack vare dina produkter eller tjänster? Vad är det som gör dig speciellt lämpad för att leverera svaret på kundens behov eller problem, jämfört med dina konkurrenter?

2. Lär känna din målgrupp
All kommunikation sker på mottaga­rens villkor – det är grunden inom all marknadsföring. Därför måste ditt erbjudande utformas utifrån mottagarens förmåga att ta till sig det du vill säga, det du har att erbjuda. Det är därför du behöver känna din målgrupp och leva dig in i deras liv för att kunna skräddarsy rätt budskap för rätt kund. På så sätt blir dina bästa kunder idag en ledtråd till morgondagens kunder.

3. Var intressant
Sara Rosengren är docent i marknadsföring vid Handels­högskolan i Stockholm. Hon har undersökt vad som gör att människor vill ta del av reklam och marknadsföring. Nyckeln ligger i att skapa reklam som faktiskt upplevs som intres­sant, istället för att försöka hitta sätt att stjäla mottaga­rens uppmärksamhet.


Det lönar sig att alltså att tänka över på vilka sätt och hur du når dina nya kunder. Men tänk på att det spelar ingen roll hur snygg en kampanj är om den riktar sig till fel målgrupp!

Allt det här, två ytterligare tips och lite extra därtill kan du läsa i vår guide ”Lyckas är att ligga steget före”. Hämta den på en gång vettja!

2016-05-10 08:05

Kan du gissa vilket som är månadens mest sökta bolag på allabolag.se?

Den kända modebloggarens företag dominerar sökningarna på  allabolag.se  i april och kammar även hem plats åtta på listan.

IvyRevel AB toppar listan på de mest sökta bolagen på allabolag.se under april månad. Föga förvånande, då nyheten om att modebloggaren Kenza Zouitens välkända klädmärke re-lanseras och H&M köper in sig på 20 procent. Såhär tolkar Caroline Spets, min kollega och tillika vd på allabolag.se, månadens siffror:

- Kombinationen av Kenza Zouiten och H&M är enastående. Både Kenzas egna bolag och H&M finns representerade på topplistan och dessa två aktörer tillsammans gjorde underverk för antalet sökningar på just IvyRevel under april månad, säger Caroline Spets, vd på allabolag.se.

I analysen av placeringarna kan vi också se att Spoitfygrundarnas utspel och uppmaning mot vår regering kan ha resulterat i deras topplacering på listan. Precis som Bert Karlssons bolag Jokarjo AB, som flitigt florerar i media.

Ännu en gång bevisas alltså den starka kopplingen som finns mellan medial uppmärksamhet och antal sökningar på bolaget på allabolag.se!

Här kan du läsa hela artikeln!

2016-05-09 11:26

Har du upptäckt poddarna för dig som är företagare?

Idag när jag cyklade till jobbet, lyssnade jag klart på de sista 20 minuterna av Företagarnas podd #18. Har ni upptäckt #företagarpodden? De drog i gång för några månader sedan och är riktig bra. Både underhållande och fullmatad med inspiration och kunskap.

I avsnittet (#18) som jag lyssnade på imorse, så intervjuar Företagarnas vd Günther Mårder, Johan Genneby från hållbarhetsbyrån Beyond Intent. De har tagit fram en hållbarhetsrapport och en alldeles ny satsning på hållbarhet som ska hjälpa småföretagare att komma på banan när det gäller hållbarhet och CSR. Avsnittet kan varmt rekommenderas!

Sedan många år har även UC ett samarbete med Företagarna som bland annat innebär extra förmånliga erbjudanden om man är medlem i Företagarna. Här hittar du mer information om dessa förmåner: http://www.foretagarna.se/Medlemsformaner/UC/

Jag vill också dela med mig av några tips på andra bra poddar för dig som är företagare:


2016-05-04 16:06

Intressanta insikter om seniormarknaden

Frukostseminarium med UC Marknadsinformation och Vintage People i Göteborg

Imorse gästades vi av Vintage People på vårt kontor i Göteborg och fick lyssna till en intressant presentation om målgruppen 55-85 år. Bland mycket annat fick vi insikter kring målgruppens beteendeförändringar, åsikter, prioriteringar och varumärkespreferenser.

Mycket kunskap och inspiration om en målgrupp som omfattar nästan 3 miljoner personer i Sverige!

Här kan du läsa mer om Vintage People och det spännande arbete de gör
2016-04-28 13:30

minuc.se byter skepnad

Modernt utseende och ökad användarvänlighet i fokus

Idag var det äntligen dags att re-lansera vår sajt minuc.se med ett helt nytt utseende och ökad användarvänlighet. Den nya sajten är mobilanpassad samt att Bank-ID införs som inloggningsmetod, något som våra kunder har efterfrågat.

Ta en titt och hör gärna av dig till mig med dina åsikter :)
2016-04-27 16:41

Att jobba på UC

Bland det första som slog mig när jag började jobba på UC i mitten av september förra året, var den värme och enorma kunskap jag möttes av hos mina nyblivna kollegor.

Att arbeta tillsammans med passionerade människor i en välkomnande kultur förgyller mina arbetsdagar. Det bidrar till att vi tillsammans arbetar för att skapa värde för våra kunder, för samhället och för oss själva. Varje dag. Det är verkligen en inspirerande atmosfär här på UC!

Jag upplever att det här är en bild som jag delar med många av mina 300 kollegor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Därför kan vi inte tänka oss något bättre sätt att visa er hur det är att arbeta på UC - än att faktiskt berätta det själva. Och det gör vi nu både med en film och med skriftliga medarbetarintervjuer på uc.se!


Se filmen där mina kollegor Tommy, Lollo, Elham, Karar, Claes och Louise medverkar

Läs intrycken från mina kollegor Marianne, Deshira, Thomas och Jozef här!


2016-04-25 11:25

Hur ser kreditinformationen ut i Norge?

Kreditinformationen i Norge liknar den svenska på många sätt och vis, men det finns också några skillnader.

För dig som arbetar med Norge är det såklart viktigt att känna till hur deras system ser ut och därför tänkte jag berätta om några av de största skillnaderna jämfört med den svenska kreditinformationen.

En av de mest påtagliga skillnaderna är att i Norge är till exempel personnummer inte officiell information och hanteringen av dessa är mycket strängare reglerad än i Sverige.

En annan skillnad är att personer eller företag kan ta ut en pant i exempelvis varulager eller egendom. Denna pant registreras i lösöreregistret och visas som anmärkning i kreditupplysningen. En neutral anmärkning är inte allvarlig såsom en negativ anmärkning är, utan ska mer ses som information. Fast flera och färska neutrala betalningsanmärkningar kan vara en varningssignal, så var uppmärksam.

För att underlätta ditt kreditarbete har vi översatt informationen från vår samarbetspartner Experian AS till vår femgradiga skala för riskklassning.

Vill du veta mer om kreditupplysning från Norge? Titta då gärna på filmen där Helena Skantz, produktspecialist inom utlandsinformation på UC, berättar vad du bör tänka på.


2016-04-22 11:45

Branschförenande initiativ mot bedrägerier

UC tillsammans med branschkollegor i gemensam insats för att underlätta för den som drabbas av bedrägeri eller bedrägeriförsök.

Idag har vi berättat om ett nytt och viktigt samarbete, där Sveriges fem ledande kreditupplysningsföretag gått samman för att erbjuda skydd mot bedrägerier. Bedrägerispärren innebär att du som är utsatt för bedrägeri endast behöver ringa ett samtal för att spärra din kreditupplysning hos alla de fem anslutna kreditupplysningsföretagen (Bisnode, Creditsafe, Decidas Info, Syna och UC AB).

Här kan du läsa mer om samarbetet!

2016-04-20 17:00

Just nu på UC: nätverksträff med inspiration och mingel

Årets första kundträff med intressanta diskussioner och nya kontakter

På bilden: Milica Milic, Gabriella Göransson, Åke Dahlqvist och Siri Bengtsson

Idag bjöd vi in några av våra kunder och kollegor för att prata om allt från skuldsaldo och compliancefrågor till aktuella trender och juridiska frågor. Det är alltid roligt att träffa så många kunder – både bekanta och nya ansikten!

2016-04-19 16:52

Ringer låneförmedlare på uppdrag av UC?

Vi blir ibland kontaktade av personer som har blivit uppringda av telefonförsäljare från låneförmedlarföretag som i samtalet uppger att de ringer på uppdrag eller i samarbete med UC för att sänka räntan på befintliga lån. Jag vill här förklara hur det egentligen ligger till.

Först vill jag klargöra att en låneförmedlare aldrig kontaktar konsumenter på uppdrag av eller i samarbete med UC. Den kontakten är helt och hållet kopplad till låneförmedlarens verksamhet. Låt mig börja med att beskriva vad en låneförmedlares verksamhet i korthet går ut på. 

Syftet med låneförmedling är att förmedla nya lån eller erbjuda refinansiering av befintliga lån genom att låta flera av Sveriges ledande banker konkurrera om att få dig som kund. Detta för att du som konsument ska få ett så bra erbjudande som möjligt utan att själv behöva ta kontakt med respektive banker.

Vi på UC har goda relationer och bra dialog med medparten av Sveriges låneförmedlare och nedan tänkte jag kortfattat beskriva vilka tjänster vi levererar till denna snabbt växande bransch. 

När en konsument väljer att anlita en låneförmedlare så levererar UC kreditinformation för att låneförmedlaren ska kunna bedöma återbetalningsförmågan på den sökande konsumenten. Det här är en väldigt viktigt del i en låneprocess för att undvika överskuldsättning i samhället. Kreditupplysningar som levereras till respektive låneförmedlare från UC genererar ett brev från oss till dig som konsument. I brevet kan du utläsa vilken kreditinformation vi delgivit respektive låneförmedlare. UC har utvecklat en tjänst som hjälper låneförmedlare att arbeta effektivt. Tjänsten utgår från att du som konsument har ett kreditbehov och UCs låneförmedlarlösning hanterar detta som en och samma kreditförfrågan även om ansökan bedöms av flera kreditgivare.


Så, för att reda ut två vanliga missförstånd:

”Låneförmedlare ringer på uppdrag av UC eller i samarbete med UC”
Det är inte sant. Låneförmedlare köper kreditinformation från UC och använder en av våra lösningar som hanterar antal förfrågningar kopplade till våra kreditupplysningar. Låneförmedlaren ringer inte på uppdrag av UC och/eller inte i samarbete med UC. Initiativet att kontakta dig som konsument är helt och hållet låneförmedlarens.

”Låneförmedlare ringer för att de har fått uppgifter från UC om dig och dina eventuella banklån”
Vi lämnar aldrig ut kreditinformation i kontaktsyfte. I vårt erbjudande som handlar om att hjälpa företag hitta, lära känna och utveckla sina kundrelationer bistår vi med adressregister. Vissa låneförmedlare köper denna tjänst från UC Marknadsinformation. I adressregisterna finns aldrig någon kreditinformation utan endast kontaktuppgifter i form av telefonnummer och/eller adress. Om du inte önskar att bli kontaktad av företag via brev eller telefon rekommenderar vi att du beställer NIX för dina nummer och/eller adresser. Nixning gör du enklast på nixtelefon.org. Alla företag som köper marknadsinformation från UC är skyldiga att respektera Nix.

Vi ser mycket allvarligt på att UCs namn och varumärke missbrukas i dessa sammanhang. Även låneförmedlarna själva har strikta regler gällande detta. Lånförmedlarna genomför ett stort antal samtal varje vecka och för att lättare kunna följa upp samtal där det påståtts att man ringer på uppdrag av eller i samarbete med UC så underlättar det om vi får veta vilket företag som ringde, vilken tidpunkt och från vilket nummer. I formuläret kan du snabbt och enkelt kan rapportera telefonsamtal på. Du kan också få hjälp genom att ringa vår kundservice på telefon 08-670 90 00.

2016-04-19 15:00

Osäkerheten i oreviderade bokslut – viktiga insikter från UC-dagen i Malmö och Göteborg

Två av årets absoluta höjdpunkter är att besöka Malmö och Göteborg i syfte att genomföra vårens två UC-dagar. Efter två fantastiska dagar tänkte jag här sammanfatta några av mina viktigaste slutsatser från mitt pass kring läget för de svenska företagen.

Sammanfattningsvis visar data att svenska bolag mår allt bättre. Företag säljer mer och tjänar mer pengar samtidigt som allt färre hamnar hos Kronofogden. Härlig utveckling!

Förutom det pratade vi en hel del om ämnen som osäkerheten i oreviderade bokslut, bolag som utnyttjar luckor i systemet och nya varningssignaler som kan hjälpa dig att upptäcka och förhindra kreditbedrägerier.


Högre risk i bolag som olovligt avsäger sig revisor

Aktiebolag kan avsäga sig revisor om de har uppfyllt minst två av nedanstående tre kriterier de senaste två åren:

- Max 3 miljoner i omsättning
- Max 1,5 miljoner i balansomslutning
- Max 3 anställda

Men vilken instans följer upp detta och vad händer om man bryter mot reglerna? Svaret är att det inte finns någon som har till uppgift att följa upp regelefterlevnaden. Det finns inte heller några sanktioner mot företag som bryter mot reglerna.

Vi har noterat ett ökat antal bolag som saknar revisor trots att de inte uppfyller villkoren. Vi har även undersökt risknivåerna inom denna grupp och funnit en högre risk för obestånd. Detta är viktig information vid kreditgivning eftersom det kan vara en förvarning om en osund verksamhet. I våra upplysningar varnar vi för denna typ av företag med varningstext på första sidan samt under bokslutsinformationen.

Det finns ytterligare två nya varningstexter som uppmärksammar oss på aktiebolag som inte är registrerade för skatter och avgifter trots att det finns anställd personal och/eller aktiv verksamhet enligt årsredovisningen. Genom att jämföra uppgifter som företaget har uppgett i bokslutet med uppgifter från SCB eller Skatteverket kan man upptäcka och förebygga kreditbedrägerier. Och det varnar vi för i företagsupplysningen med hjälp av varningstexterna.

Att avstå från revisor är särskilt populärt bland nystartade bolag där åtta av tio verkar utan revisor. Och här märker vi allt fler bokslut med dåligt kvalitet. Det är bolag som aldrig har anlitat revisor och som har tydliga kunskapsluckor vad gäller redovisningsreglerna.

Vi följer utvecklingen och jag kommer skriva mer om det i bloggen framöver. Har ni ytterligare frågor och funderingar går det givetvis bra att maila mig.

Håll också utkik efter information om höstens UC-dag i Stockholm, den får ni inte missa!

2016-04-14 14:47

Varför detaljhandelns konkursutveckling kan kopplas till den globala e-handeln

Idag kan vi läsa i Dagens Industri att allt fler butiker går under. Det kopplas till mars månads konkursstatistik från UC som visar på att antalet konkurser inom detaljhandeln ökar med fyra procent. Under samma period förgående år minskade konkurserna inom segmentet detaljhandeln med 15 procent, så trenden är tydlig. Konkurserna inom detaljhandeln ökar.

Det svenska företagandet står sig stabilt och antalet konkurser inom segmentet har konsekvent minskat under föregående år och 2016:s första kvartal. Men detaljhandelns konkursutveckling är inte lika lyckosam.

Vår konkursstatistik visar på en tydlig förändring. Hela årets första kvartal visar att företagskonkurserna inom segmentet detaljhandeln har ökat. I januari med 13 procent. I februari med 11 procent och nu i mars med 4 procent.

Swedbanks analytiker påpekar i Dagens Industri att den internationella konkurrensen är svårare att bemöta, vilket vi på UC håller med om. E-handeln har konsekvent ökat, och vårt beteende kring e-handeln har förändras radikalt på senare år. Vi som konsumenter är idag medvetna och trygga när vi handlar på nätet. Även på internationella sajter, där vi skulle våga påstå att många svenska e-handelsföretag kan ses som föregångare när det gäller att kvalitetssäkra sin produkt mot konsumenten, exempelvis genom certifikat och sigill tydligt på sajten för att försäkra konsumenten att du som företag är ett stabilt och starkt företag. Asos är en trygg sajt att handla ifrån. net-a-porter likaså.

Att vi konsumenter kommer fortsätta att handla på nätet råder det ingen tvekan om. Och i takt med att det dessutom sker under trygga och säkra former i kombination med att du kan göra det när, var och hur gör e-handeln svårslagen. Det är i alla fall en stor anledning till varför jag handlar online.

Hur företagskonkurserna inom detaljhandeln fortsätter att utvecklas återstår att se. Men trenden är tydlig och vi får se om den är fortsatt ihållande när april månads statistik väntas om några veckor.

Vill du prenumerera på UCs månatliga konkursstatistik?

2016-04-12 13:17

UCs marknadsurval skapar nytta hos Markör

Det är alltid roligt att berätta om hur vi arbetar tillsammans med olika kunder. Idag tänkte jag därför skriva några rader om hur vi hjälpt det anrika marknadsundersökningsbolaget Markör i deras arbete med marknadsurval.

Markör är ett av Sveriges största privatägda företag för genomförande och implementering av undersökningar och utvärderingar. Företaget omsätter cirka 50 miljoner kronor per år och är en klassisk fullservicebyrå för kund-, marknads- och medarbetarundersökningar med fokus på offentlig sektor.

Markör sysslar med att mäta utfall av kommunikationsinsatser och ser att både kundtidningar och oadresserad direktreklam ger god effekt. ”Tryckta medier är fortfarande både marknadsförings- och varumärkesbyggande”, brukar Peter Linsér, projektledare och delägare, på Markör alltid hävda när jag pratar honom.

Vi på UC Marknadsinformation levererar underlag för urval och analyser till Markör och är även en partner för utvecklingsmöjligheter i framtidens kommunikationskanaler. Peter Linsér uttrycker själv sig så här; ”Förutom hög kvalitet, snabb leverans och mycket god personlig kontakt ser vi UCs utveckling av nya tjänster som mycket intressant”, när han sammanfattar varför han valt att anlita oss. Tack Peter och resten av gänget på Markör för de fina orden!


2016-04-11 13:41

ID-kapningar – ett växande problem

I förra veckan kommunicerade vi på UC AB vår årliga bedrägeriundersökning. Den visar att antalet registrerade bedrägerispärrar hos oss har ökat med 300 procent de fem senaste åren.

I kombination med detta kan vi även se att antalet ID-kapningar fortsätter att öka, nu är siffran uppe i 85 000. Det är med andra ord fler anmälda ID-kapningar än anmälda cykelstölder!

ID-kapningar omsätter också mångmiljardbelopp – 2015 omsatte detta fenomen 5,5 miljarder SEK.

Läs hela undersökningen i vårt pressrum eller titta på inslaget på SVT NyheterSju åtgärder för att minska risken att bli utsatt för ID-kapning

 1. Sätt lås på din brevlåda så att obehöriga inte kan ta din post och komma över personliga uppgifter, tex personuppgifter och koder. Ska du vara bortrest en längre tid bör du be en vän eller granne att tömma brevlådan regelbundet, alternativt lagra din post hos Posten. 
 2. Kasta inte personlig information i soporna eller pappersinsamlingen.     
 3. Skylta inte på nätet när du reser bort. Var försiktig med statusuppdateringar i sociala medier, tala inte om att du är bortrest och hur länge. Kom också ihåg att många tjänster geotaggar dina inlägg (Facebook, Instagram, Twitter mfl).     
 4. Håll koll på informationen i din egen kreditupplysning. Med i UC ID-Skydd får du varnings-sms och kan du snabbt upptäcka om någon annan använder din identitet. Läs mer om UC ID-Skydd här
 5. Håll koll på ditt kontoutdrag och följ upp konstiga transaktioner och kontakta din bank omedelbart om något ser konstigt ut.      
 6. Var rädd om din plånbok och värdehandlingar. Har du förlorat eller blivit bestulen på dina id-handlingar, gör en förlustanmälan hos UC på tel: 0900-101 20 30 (samtalet kostar 95 kr). Läs mer om förlustanmälan här
 7. Har du blivit utsatt för kreditbedrägeri, kontakta UC omedelbart och spärra ditt personnummer med en Bedrägerispärr och polisanmäl händelsen. Läs mer om bedrägerispärr här
2016-04-11 11:23

Hjälp oss förbättra uc.se!

Vi jobbar ständigt med att utveckla och förbättra oss och just nu gör vi en analys av vår webbplats. Jag är väldigt nyfiken på vad du som användare tycker är bra med webbplatsen idag!

Vilken information och vilka tjänster värdesätter du? Vad saknar du på uc.se? Jag är otroligt tacksam om du tar några minuter av din tid för att besvara en kort enkät. För varje inskickat enkätsvar skänker vi 10 kronor till Rädda Barnen. Tusen tack för din tid!

Här hittar du enkäten


2016-04-08 16:43

Livstidsvärdet riskerar att reduceras med felaktigt upphandlade tjänster

Det blir allt vanligare att företag outsourcar hanteringen av sina inkassoärenden. En rätt upphandlad tjänst ger stöd och effektivisering när det gäller hanteringen av utestående fakturor, men om upphandlingen fokuserar på fel saker riskerar man faktiskt att tappa sina kunder.
röd tråd

Ett vanligt fel företag gör under upphandlingen av inkassotjänster är att man lägger stort fokus på pris och effektivisering men glömmer bort kunden. Det är viktigt att ha med kundfokus vid en upphandling för när man överlåter inkassohanteringen till en tredjepartsaktör lämnar man samtidigt ifrån sig hanteringen av sina kunder. Man bör därför ställa samma typ av krav på partner som man har på den egna organisationen när det häller kundhantering. Det som är viktigt för företaget i kundservicearbetet, som till exempel svarstider på telefon och tillgänglighet via internet, ska även finnas med när man väljer att outsourca sin inkassohantering. Om den egna kundtjänsten har öppet på vardagar till klockan 20 så bör inte inkassopartnern stänga till exempel 16.30.

Tyvärr finns ofta inte de här delarna med på agendan när man överlåter inkassohanteringen. Jag anser att både företag och inkassobolag har fastnat i en ond spiral när man inte tänker på är att det i mitten ofta sitter en kund som inte får den typ av hantering som den kanske förväntar sig. Men det är så, att rent krasst har inkassobolagen inte någon ekonomisk fördel i att värna om ett företags kunder tidigt i processen, de tjänar pengar först när kunden fasas ut ur kundstocken.

Jag tycker att företag behöver lägga mer fokus på kundens faktiska livstidsvärde som i många branscher är väldigt hög. En bransch som på allvar har fått upp ögonen för detta är energibranschen som tidigare kunde räkna med att kunden valde samma leverantör för såväl nät som elhandel och dessutom kunde vara kunder i närmare 20 år. Tänk dig kunder som har en årsomsättning motsvarande tiotusentals kronor och ett förväntat livstidsvärde på 15-20 år. Det är betydande värden för ett företag.

Men i takt med att rörligheten ökar har detta förändrats, konsumenten av idag jämför bolag på nätet och byter leverantör lättare. Därför är frågan kring kundhanteringsprocessen central för elbolagen, hela vägen ut till outsourcingpartnern.


Hur ska då företag göra för att inte tappa kunder i samband med att man outsourcar sin inkassohantering?

Jag tycker det är viktigt att uppdragsgivaren fokuserar på att säkerställa livstidsvärdet på sin kundstock genom att ha en röd tråd genom hela kundprocessen. Har man en hög kvalitet i den egna kundtjänsten, ja, då ska det gälla även i den stund som en kund råkar hamna i ett inkassoflöde. Mäter ni kundnöjdhet i hela kundserviceprocessen så mät den även i inkassoprocessen. Säkerställ att inga kundläckage beror på missnöje med er service oavsett om den sker i egen regi eller outsourcat.


2016-04-07 12:55

Kreditåret 2016 – tre starka trender

2015 var ett bra år för svensk ekonomi. I alla fall om vi ser till hur svenska företag mår. Färre konkurser, högre andel kreditvärdiga företag och en ökad utlåning till privatpersoner är några faktorer som utmärker förra året. Men vad kan vi förvänta oss av 2016?
kreditbetalning

Så såg kreditåret ut 2015

Svenska företag mår allt bättre. Vi såg under 2015 en ökning av andelen aktiebolag i UCs två bästa riskklasser och en minskning i de tre övriga. Eftersom riskklassen är en sammanvägning av en mängd olika riskfaktorer är det en bra värdemätare på hur svenska företag mår. Anmärkningarna sjönk och konkurserna minskade. På privatsidan såg vi en fortsatt ökning av bolånevolymerna. Under 2015 ökade volymerna med 7,4 procent. Även blancoutlåningen ökade till privatpersoner under året. Konjunkturen fortsätter att vara mycket stark vilket gynnar företag och privatpersoner.


Tre starka trender vi kan se 2016

 1. Konkurserna fortsätter minska
  Företagskonkurserna i Sverige minskade med åtta procent för helåret 2015. Sammantaget visade konkursstatistiken från UC på en ökande stabilitet bland svenska företag. Bäst utveckling har byggindustrin. Det är mycket som talar för att trenden med färre konkurser kommer att hålla i sig under 2016, vilket siffrorna gällande årets första kvartal bekräftar (här kan du ta del av UCs senaste konkursstatistik). Vi ser ett även fortsatt lågt ränteläge och en trend med allt starkare svenska företag.
 2. Företagen säljer mer och tjänar mer pengar
  Omsättning och resultat ökar hos företagen. Totalt fakturerar aktiebolagen för 7 300 miljarder enligt senast tillgängliga bokslut mot 6 900 miljarder året innan, en ökning med fem procent. Enligt företagen själva kommer omsättningen att fortsätta att öka under 2016. Trenden med ökade vinster har hållit i sig sedan hösten 2013 och allt tyder på att den kommer att fortsätta under 2016.
 3. Konsumtionskreditmarknaden växer
  Vi har gått från beteendet att man sparar ihop till en vara innan man handlar till att betala den i efterskott. Det blir allt vanligare att man betalar semesterresan när man kommer hem snarare än att man betalar den innan man åker. Det blir också allt vanligare att handla på avbetalning. De krediterna ökade med 3,5 procent förra året. Vi ser också att vi är allt yngre när vi börjar handla på kredit. Till exempel finansierar vi mobiltelefoner när vi fyller 18 år i form av en avbetalning på 24 eller 36 månader. Unga personer tjänar också mer pengar idag än vad man gjorde tidigare i samma ålder, vilket vi kan se i vår inkomststatistik. Konsumenter har därmed ekonomiska möjligheter att finansiera sina nya köpbeteenden. Vi kan också se att svenska bolån ökat stadigt under flera år. Under 2015 ökade den samlade bolånevolymen med 8 procent. De grundläggande faktorerna, lågt byggande, hög efterfrågan, låga räntor och inflyttning till storstäderna, som ligger bakom prisuppgången är fortsatt oförändrad.


Skärpta krav på bolånehandläggare

Jag vill passa på att slå ett extra slag för de nya EU-reglerna som skärper kraven på bolåneinstitutet och på landets 10 000 bolånehandläggare. Bolånehandläggare bör redan nu börja förbererda sig inför Swedsecs kommande licensieringstest, ett bra ställe att göra det på är hos UCBS.

2016-04-06 09:10

Undvik obehagliga överraskningar när du gör affärer

Vill du undvika obehagliga överraskningar när du gör affärer? Jag antar det, så därför vill jag gärna ge dig några tips på vägen.

 

 1. Beställ alltid en kreditupplysning som innehåller ett kreditomdöme om det gäller en ny kund eller affärspartner. Kreditupplysningen har egentligen tre huvudsyften; Kontroll av identifierings- och faktauppgifter, Uppgifter som avslöjar den omfrågades betalningsförmåga/vilja att göra rätt för sig samt en signal för att se om kompletterande information behöver inhämtas.
 2. Mer än 90 procent av företagen i Sverige är småföretag, där företagets ekonomi är "ett" med privatekonomin - kontrollera därför alltid ekonomin och företagarhistoriken hos personerna bakom ett fåmansföretag.
 3. Ta alltid del av OBS-texterna i kreditupplysningen och säkerställ att de inte utgör hinder för kreditgivning. Vi har nyligen infört flera nya obs-texter i våra kreditupplysningar. En flaggar för aktiebolag som har verksamhet utan att ha gjort skatte- och avgiftsanmälan, det kan till exempel vara så att bolaget inte är registrerat för arbetsgivaravgift trots att anställda finns enligt årsredovisningen eller enligt SCB. Just denna OBS-text kan hjälpa dig att förebygga bedrägerier.

Och du, ha även koll på positiva förändringar hos dina kunder. Om kreditvärdigheten har förbättrats kan det kanske innebära nya affärsmöjligheter!


2016-04-05 16:34

Välkommen till vår nystartade blogg!

Vi på UC har gedigen kunskap inom marknads-, affärs- och kreditinformation. Kunskap som vi mer än gärna vill dela med oss av till dig!

Vi tror och hoppas att denna blogg kommer bli ett bra forum för att berätta om olika insikter och analyser, blandat med en hel del tips, inspiration och goda exempel. Här kommer sju experter från olika delar av vår verksamhet bjuda på trendspaningar och lära dig mer branschen och om våra kunder. Jag hoppas så klart att du tittar in till oss här många gånger framöver. Varmt välkommen hit!

Är det något speciellt du vill veta mer om? Tipsa gärna mig på victoria.preger@uc.se så får vi förhoppningsvis möjlighet att återkomma här i bloggen med det!


2016-04-05 13:27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Taggmoln